Gå til sidens hovedinnhold

Beredskapsfergeleie - det er ikke noe å vente med

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Sist torsdag (22.08.20) hadde Frøya kommune stort besøk, de besøkende ble tatt imot i kommunens «storstue» Frøya Kulturhus og de besøkende var de ansvarlige for veg i Trøndelag Fylkeskommune, både administrativt og politisk, samt våre naboer og kolleger fra Hitra. Dagens tema var oppgradering av Hitra- og Frøya-tunnelen, en brennhet sak som har blitt diskutert og omtalt over lang tid.

Undertegnede har selv engasjert seg ved å ta initiativ til en underskriftaksjon for å få etablert et beredskap fergeleie, noe som har vært et savn i de tjue årene Frøyatunnelen har eksistert og de 26 årene Hitra-tunnelen har eksistert.

Under debatten kom da også fylkesdirektør for veg Eva Solvi med en beklagelse for at en slik beredskapsordning ikke har blitt etablert, og innrømmet at dette må prioriteres i fremtiden, om dette vil være i form av et beredskap fergeleie eller et nytt tunnelløp er vel noe som må utredes. Men jeg er ikke i tvil om hva som peker seg ut, både tidsmessig og prismessig.

Vi som har jobbet for å få støtte til et beredskapsfergeleie er meget glad for den konklusjonen som bla Jo Bernt Brønstad, seksjonsleder for investering og fornying i fylkeskommunens vegadministrasjon trekker: «Dersom ny tunnel ikke blir aktuelt, kan en fergeløsning være løsningen.» Han sier videre: «Vi vil utrede en fergeforbindelse som et alternativ til nytt tunnelløp. Fergeforbindelsen kan være en avlastning i anleggsfasen, og som igjen kan brukes i beredskapssammenheng etter oppgraderingen. Den kan også brukes som avlastning når vi kommer så langt som til oppgradering av Hitratunnelen.»

Det er som vi i aksjonsgruppa «Vi vil itj værra isolert» har sagt det, og vi sier – det er ikke noe å vente med.

Start etableringen av et beredskaps fergeleie nå, så er det klart til oppgraderingen starter neste år. Og som tidligere foreslått, steng tunnelen totalt den tiden oppgraderingen foregår, og finansier fergedriften med det innsparte beløp.

Brønstad uttalte også at de ennå ikke har kartlagt hva behovene for oppgraderingen av Frøyatunnelen er, men har lagt erfaringer fra tilsvarende prosjekt fra resten av landet til grunn. Jeg kjenner selvfølgelig ikke til hvilke erfaringer som er gjort, og om det finnes noen beregninger på hva et ekstra tunnelløp vil koste, noe som har vært det beste rent sikkerhetsmessig. Men jeg tror ikke stat og fylke vil være med å finansiere et nytt tunnelløp, som sikkert vil koste milliarder.

Enkelte politikere og sentrale personer i fylket har foreslått å finansiere et nytt tunnelløp med bompenger, ja det antydes sogar en bompengeandel på hele 80 prosent, noe som vi selvfølgelig ikke kan akseptere, og i tilfelle det kommer et slikt forslag så vil vi forlange folkeavstemning.

Blir det flertall for en bompengefinansiering, så vil det bety skyhøye bomavgifter i 20 – 25 år, noe jeg er sikker på at Frøyas befolkning ikke vil akseptere.

Brønstad viser til erfaringer fra Oslotunnelen som har evakueringsrom, noe som har vist seg å redde liv. Han sier også at rommene kan bygges tryggere i dag enn bare for noen år siden, og kan være et alternativ til nytt tunnelløp. Et annet alternativ er en rømningstunnel med kanskje inngang for hver 100 meter og som fører ut til det fri. Begge disse alternativene regner jeg med blir grundig utredet. Uansett er selvfølgelig din og min sikkerhet det viktigste, og den må de ansvarlige myndigheter ha som førsteprioritet.

Kommentarer til denne saken