Gå til sidens hovedinnhold

Blir det enøk-satsing nå, Enova?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Budsjettenigheten mellom SV og regjeringen inneholder gladnytt for landets husholdninger. Nå må Enova følge opp den klare intensjonen.

SV fortjener honnør for å ta på alvor at landets strømkunder i årevis har betalt inn hundrevis av millioner til Enova over nettleien, samtidig som de kun har fått tilbake en brøkdel i form av tiltaksstøtte for energieffektivisering og lokal energiproduksjon.

I budsjettforhandlingene har SV vist handlekraft og fått flertall for en formulering som ikke er til å misforstå: «Stortinget ber regjeringen sikre at Enova benytter rammen på 300 millioner kroner til husholdningene som følger av Enova-avtalen, i tillegg til 100 millioner kroner som kommer av enigheten mellom partiene.»

Dette må ses i sammenheng med det som står umiddelbart foran denne teksten, nemlig: «Stortinget ber regjeringen vurdere å overføre ansvaret for arbeidet med enøktiltak med kjent og velprøvd teknologi og egen strømproduksjon i husholdningene til Husbanken innen revidert 2022». Formuleringen kommer av Enovas manglende vilje til å støtte kjent og velprøvd teknologi som kan gi større volum spart energi, gjøre folk flest i stand til å kutte strømregningen, og bidra til det grønne skiftet.

Med budsjettenigheten skal Enova neste år bruke 400 millioner kroner på tiltak i husholdningene som sikrer at strømkundene kan gjennomføre gode enøktiltak. Så langt, så godt.

Men i dagens avtale mellom Klima- og miljødepartementet og Enova er ikke energieffektivisering et mål. Enova har tidligere på Trønderdebatt understreket at de støtter «de tiltakene som gir mest igjen i form av reduserte klimautslipp og omstillingen mot et lavutslippssamfunn» og at deres ambisjon er å «bidra til at det utvikles ny teknologi og løsninger for forbrukermarkedet».

Vi vet at Enova er i gang med en prosess med å vurdere nye tiltak som skal få støtte, men den ble igangsatt før Stortingets budsjettenighet, og går i en annen retning enn å satse på energieffektivisering og energiproduksjon med velprøvd og populær teknologi i husholdningene.

Derfor er det bra hvis Enova nå kan bekrefte at intensjonen bak Stortingets vedtak er hørt og vil bli fulgt opp. Det er avgjørende at representanter for forbrukernes interesser og fagpersoner innen enøk blir hørt i det arbeidet som nå skal gjøres. Hvis avtalen mellom KLD og Enova må oppdateres for å følge opp Stortingets vedtak, må Enova og klimaminister Espen Barth Eide snarest ta tak i det.

Les også

Vi trenger politisk styring, ikke billig retorikk

Les også

Noe må gjøres med Enova

Les også

Enova har høye ambisjoner, også for satsning mot forbruker.

Kommentarer til denne saken