Mitt første møte med bolighaier var som student i et kollektiv i Elgesetergate. Hver gang noen flyttet ut av kollektivet, forsøkte utleier å beholde depositumet med falske påstander om skadeverk. Heldigvis hadde vi dokumentert leilighetens tilstand i forkant, takket være gode råd fra studentmiljøet i Trondheim.

Stiftelsen Karen og Adolf Øiens har siden 1999 drevet utleie av seniorboliger på Moholt. Ekteparet Øien engasjerte seg sterkt i eldreomsorg, og ønsket å bidra til bedre bo- og levevilkår for eldre. På Moholt har mennesker i alderen 70-90 år leid boliger, og over tid har de skapt et fellesskap hvor de har følt seg trygge. Dette har vært deres hjem. Ved årsskiftet solgte stiftelsen boligene til Nidelvens Eiendomsselskab og Daimyo Eiendom.

Stiftelsens vedtekter sier at aktivitet og beslutninger skal kjennetegnes av åpenhet og høy grad av integritet. Likevel valgte stiftelsen å selge seniorboligene til velkjente bolighaier. Et kjapt googlesøk avdekker at de nye eierne har vært involvert i omfattende hyblifisering, manglende endringstillatelser og ulovlig finansieringsvirksomhet.

Tryggheten beboerne følte i Frode Rinnans veg 14-16 er borte. De nye eierne har allerede sendt ut oppsigelser fordi de ønsker å gjøre om leilighetene til hybler. Samtidig har de økt husleia med 20 %. Etter overtakelsen ble det heller ikke tatt ansvar for å vedlikeholde heisen, noe som førte til at enkelte beboere ikke kunne forlate etasjen på flere dager. De nye huseierne valgte også å si opp eksisterende avtaler på renhold og tv/internett.

En stor andel av beboerne har alvorlige helseutfordringer. Mange av dem har også begrensede økonomiske ressurser og mottar kun minsteytelser. Med andre ord, de står allerede i en svært sårbar situasjon. Derfor har bofellesskapet gått sammen for å ta kampen juridisk, men en slik kamp kan bli både langvarig og kostbar. Én av de nye eierne kjøpte nylig et slott i Oslo til 100 millioner kroner. Hvem som har de største økonomiske musklene i denne saken, sier seg selv.

Over flere år har bolighaiene dominert utleiemarkedet i Trondheim og deres herjinger på Møllenberg er godt kjent. Styret i Studentersamfundet gikk nylig ut med en situasjonsbeskrivelse og en oppfordring til politikerne om at bolighaiene må stoppes, men realiteten er at denne problemstillingen har eksistert i årevis uten at det har blitt tatt på alvor.

Politikerne i Trondheim må ta innover seg at dette er et problem. Hjemmene til folk kan ikke være brikker i et kynisk spill for å oppnå mest mulig gevinst. Rødt vil jobbe for at det skal bygges flere studentboliger, utleieboliger, og allmenne boliger – enten i kommunal regi eller i samarbeid med ideelle stiftelser. Bolig bør igjen bli en sentral del av velferdspolitikken på lik linje med helse, utdanning, og arbeidsrettigheter.

La det ikke være noen tvil. Bolighaier spiser ikke bare studenter, de spiser like gjerne pensjonister.