Norge er landet som beviser at innføring av ny teknologi går raskere når den innføres med avgiftsfritak. Ikke i noen andre land har overgangen fra fossilbiler til elbiler gått raskere enn i Norge, og jo flere bomringer det er i et område, jo større andel elbil ser vi. Nå kjøper de fleste elbil når de kjøper ny bil. Andelen er nå 80 prosent som velger ny elbil.

Noen vil kanskje si at dette er økonomisk motivert. For mange er det sikkert det. Derfor er det viktig å forlenge den fordelen elbiler har.

Den høye elbilandelen i Orkland og mange andre kommuner redusert klimagassutslippene betraktelig og gjort luftkvaliteten i Trondheimsregionen mye bedre.

SV er innforstått med at vi etter hvert som elbilandelen øker, må øke bompengetaksten for elbiler- også elbiler skaper kø, svevestøv og sliter på veiene våre.

For oss er det viktig at innføringa av bompenger på elbiler kommer gradvis, og at taksten fortsatt er så lav at folk fortsatt stimuleres til å velge elbilen fremfor fossilbil når de kjøper bil. Det verste som kan skje nå er at folk som nettopp har kjøpt elbil blir så skuffet over at flertallet i kommunestyret og fylkestinget velger å bruke maksimalsatsen som Stortinget har bestemt – 50 prosent i bomstasjonene.

Det verste er at de tenker: Lurt, igjen.

Hvorfor velger Sp, Ap og KrF i Orkland kommunestyre typisk nok maksimalsatsen 50 prosent og ikke en lavere sats?

SV er glad for at det i denne saken har blitt gått en ekstra runde med Trondheim om elbilsatsen for bompenger, men ikke at den nye satsen blir 50 prosent. En sats på 20 prosent vil alle oppfatte som lav. Dette vil være med på å få enda flere til å velge elbilen i vår region også i kommende år.

Derfor ønsker SV en bompengesats på 20 prosent for elbiler i Orkland på Lakseveien og i Fosenpakken (Fosenveien). Dessverre gikk flertallet fra Sp, Ap, KrF og høyrepartiene inn for 50 prosent.