Gå til sidens hovedinnhold

Bøndene er på banen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

De ansatte ved skjæreavdelinga på Nortura Steinkjer utfordret bønder og politikere i Trønderavisa den 3/9-21. Kretsstyret for Nortura i Steinkjer ba om et møte med de ansattes representanter før en eventuell uttalelse til media. Vi fikk mange gode innspill i et konstruktivt møte.

For å ta det åpenbare først - kretsstyrene til Nortura er valgt av eierne/leverandørene i kretsen. Vi er valgt for å representere eiernes interesser. Vår jobb er ikke primært å sikre arbeidsplasser, tenke distriktspolitikk og bosettingsmønster eller jobbe mot sentralisering. Likevel treffer en slik sak i hjerterota på alle som driver landbruk. Å beholde mest mulig av verdiskapinga av den jobben vi gjør lokalt er en viktig del av yrkesstoltheta.

Les også

I Nortura-saken får den banale retorikken mot sentralisering et brutalt møte med den kompliserte virkeligheten

Nortura må, og skal, drive forsvarlig forretning. Vi kan ikke pålegge Nortura et større samfunnsansvar enn det bedriften reelt har. Et sterkt Nortura er viktig for å nå målene om et landbruk i hele landet. Nortura setter prisnivå til produsentene, og en bedret økonomi i Nortura vil komme alle bønder til gode, både de som leverer til samvirket og de som leverer privat - og det gjelder over hele landet.

En sak som den som nå skal på konsernstyrets bord handler ikke bare om kroner og øre. Steinkjer ligger i hjertet av landbruksdistriktet Innherred, i landbruksregionen Trøndelag. Steinkjer har samlet både landbruksfaglig kompetanse og landbruksbyråkrati. Mære Landbruksskole, Nibio, Nord Universitet, Landbruksdirektoratet og en rekke andre aktører både på og utenfor Innocamp. Dette gjør etter vår mening Steinkjer til en naturlig arena for Nortura å være aktivt tilstede.

Vi håper at lokalpolitikerne kan samles nå etter valget i et samarbeid om å fremme de verdiene Steinkjer kan tilføre Nortura. Forhåpentligvis er disse verdiene større enn den eventuelle innsparinga man oppnår ved å samle skjæringa på et sentralt anlegg. Som eiere/leverandører vil vi stille relevante spørsmål til utredning og kalkylegrunnlag. Dersom konsernstyret etter en grundig og ryddig prosess konkluderer med at det beste for Nortura som helhet er å samlokalisere skjæring av gris i Tønsberg, vil vi stille oss lojale til avgjørelsen og jobbe for at de ledige lokalene på Steinkjer tas i bruk til annen verdiskaping i Nortura-regi.

Les også

LO krever utredning før Nortura-vedtak

Les også

Nortura sin suksess avgjørende for den norske bonden.

Kommentarer til denne saken