Tar Trønder-Avisa sin rolle på alvor?

Det er så man må gni seg i øynene når man leser lederartikkelen i Trønder-Avisa 8. juni. Avisa kaller det patetisk at hytteeierne som ønsker tilgang til egne hytter tar ut søksmål mot norske myndigheter.

Vi kan prise oss lykkelige over at vi lever i et land der vi kan ferdes over alt uten begrensninger, vi kan samles som vi vil, si det vi vil og leve frie liv. Grunnloven og menneskerettighetene er grunnlaget for at vi lever i et land hvor disse frihetene og rettighetene er ivaretatt.

Akkurat nå er vi inne i en unntakssituasjon. På grunn av pandemien kan myndighetene for en kort periode med loven i hånd begrense disse frihetene. Det er imidlertid strenge krav som må oppfylles for at disse begrensningene skal være lovlige.

Dersom smitteverntiltakene ikke oppfyller disse kriteriene, bryter vi fundamentale menneskerettigheter. Som vi så gjerne kritiserer Kina og Qatar for, og andre land vi ikke liker å sammenlikne oss med.

Også norske myndigheter kan begå feil. Grove feil også, forteller historien oss. Men heldigvis lever vi i en rettsstat. Derfor har innbyggerne en sikkerhet i uavhengige domstoler hvor de kan få prøvd sine rettigheter.

Mediene har også en sentral rolle i å ivareta disse rettighetene gjennom uavhengig og kritisk journalistikk. Kanskje er det et lite paradoks at jeg som representant for et av regjeringspartiene sier dette. Men når vi etter 15 måneder med inngripende tiltak opplever at Nord-Trøndelags fremste redaksjon kliner til, ikke mot myndighetene, men mot enkeltmennesker fordi de organiserer et søksmål for å ivareta sine rettigheter, så undres jeg over hvordan avisen forstår sin rolle.

Regjeringen har i hovedsak gjort en god jobb med smitteverntiltakene. Det er likevel tilnærmet usaklig å bruke det faktum at Norge slipper lettere unna pandemien, som grunnlag for å kritisere at innbyggerne prøver sine rettigheter for domstolene.

Jeg forventer ikke at Trønder-Avisa tar stilling i de krevende juridiske avveininger som domstolene skal gjøre. Men vi bør kunne håpe at avisa ser verdien av at innbyggere reiser seg og prøver sin sak når de mener seg urettmessig behandlet. Jeg håper og tror at regjeringen har gjort grundige juridiske vurderinger av smitteverntiltakene. Dette er likevel i stor grad upløyd mark i juridisk forstand, og det kan ha stor verdi å få prøvd enkelte spørsmål for domstolene.

Covid-19 skaper bekymring og frykt. Frykt skaper lydighet og minsker rommet for kritikk og åpen debatt. Alle vi som er glade i menneskerettighetene og demokratiet skal være glade for at noen hever stemmen og reiser diskusjoner.