I avisa Innherred torsdag 12. januar står det at bosetting av Ukrainere setter preg på leiemarkedet. Det er mangel på utleieenheter i sentrum, særlig fordi flyktningene skal bosettes innen tre kilometer fra sentrum, ifølge integreringstjenesten. Verdal kommune fikk i november forespørsel om å bosette 160 flyktninger, hovedsakelig ukrainere. Hvor skal de bo?

Ut ifra et integreringsperspektiv hadde kommunen sett at de bosatte seg rundt om i hele kommunen. Vuku er visst ikke aktuelt på grunn av dårlig kollektivtilbud. Et søk på ATB sine nettsider viser et godt tilbud. Det går buss fra Vuku til Verdal med retur 3–4 ganger daglig mandag til fredag.

I Vuku sentrum ligger det flere leiligheter og hus til salgs. Leilighetene har ligget ute til salgs lenge. Kommunen skal visst ha fått tilbud om å leie noen av de leilighetene til flyktninger før jul. Vuku beskrives som Verdal kommune sitt andre sentrum. Det ble vi i tvil om da forslag til budsjett og økonomiplan 2023–26 ble lagt fram av kommunedirektøren.

Vuku bo- og helsetun skulle legges ned. Ulvilla Sanitetslag mobiliserte til fakkeltog for å demonstrere mot nedleggingen. Omtrent 300 møtte opp og gikk i fakkeltog. Dagen før fakkeltoget gikk Senterpartiet ut og sa at Vuku bo- helsetun skal bestå. Men forslaget om nedleggelse vil nok komme opp igjen neste år. Da blir det opp til de folkevalgte å bestemme skjebnen til Vuku bo- og helsetun.

Foruten denne hendelsen så går det veldig godt i Vuku. Vuku er i vekst, både næringsliv og frivillige organisasjoner blomster. Vi har barnehage, barne- og ungdomsskole, fotballhall, isbane på vinteren, turområder med trimtrapper, turstier, gapahuker, aktivitetsområder og flombelyst akebakke. Idrettslag med fotballavdeling, Vukudåggånkomité, festkomité. Overskuddet fra Vukudåggån og fest betaler avdragene på Vukuhallen. 4H, Velforening, hagelag og skolemusikk. Kulturskolen bruker Vukuskolen til undervisningslokale til piano- og fiolinundervisning. Det finnes nok av aktiviteter i Vuku.

Flere bedrifter har etablert seg i Vuku de siste årene og man skal ikke se bort fra at det kommer flere. Så dersom en familie bosetter seg i Vuku finnes det jobbmuligheter for de voksne, og barna får gå på skole og delta på fritidsaktiviteter. Jeg vil utfordre intregeringstjenesten til å se på Vuku som sentrum nummer to og finne utleieenheter rundt Vuku, maks tre kilometer fra Vuku sentrum. Bruk sosialrommet i Vukuhallen eller kirkestua til undervisningslokale. Det er enklere å sende en lærer til Vuku enn å sende alle flyktningene med buss til Verdal.

Avtal møte med næringslivet i Vuku for å tilby praksisplass og språktrening, som etter hvert kan bidra til jobbmuligheter. Avtal møte med de frivillige organisasjonene i Vuku for inkludering og integrering i lag og foreninger. Alle lag og foreninger ønsker flere dugnadskrefter og medlemmer.

Det å delta i et lag eller en forening vil bidra til å gi flyktningene følelsen av at de er en del av lokalsamfunnet. Dette vil igjen føre til bedre integrering. Dette er en vinn-vinn-situasjon.