Gå til sidens hovedinnhold

Bratsberg trenger bedre infrastruktur

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Bystyret behandlet 16. juni et privat forslag fra Pensjonistpartiet om å bedre infrastrukturen og få flere serviceinstitusjoner i Bratsberg. Økt antall beboere kan også forsvare en butikk.

Areal- og samferdselskomiteen vedtok enstemmig dette forslaget:

«Bystyret ber kommunedirektøren kartlegge virkemidler for å oppnå formålet med forslaget. For eksempel oppnevne en tverrfaglig gruppe som kan utrede muligheten for å styrke Bratsberg med offentlige og private tjenester, samt se på hva som kan gjøres for å styrke trafikksikkerheten langs fylkesveien».

Det er derfor beklagelig at forslaget ble nedstemt i bystyret og Bratsberg blir igjen glemt.

Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Krf, SV og MDG stemte ned forslaget med 36 stemmer mot 31.

Pensjonistpartiet, Høyre, Frp, Rødt og Venstre samt to Uavhengige og én fra Ap og én fra SV ønsket å sette i gang en prosess for å bedre infrastrukturen i Bratsberg med bedre bussforbindelse, trafikksikkerhet og styrke Bratsberg med hensyn til tjenestetilbud og nærhet til daglige gjøremål.

Jeg kan i hvert fall ikke forstå hvor Senterpartiet var i denne saken. Senterpartiet kunne ha avgjort saken til fordel for beboerne på Bratsberg. Pensjonistpartiet skal i hvert fall ikke glemme saken. Bratsberg trenger bedre infrastruktur.

Kommentarer til denne saken