Bakgrunnen for innføringen av loven er at mange virksomheter ikke har hatt god nok oversikt over hvilke konsekvenser deres virksomhet, leverandørkjeder og forretningspartnere har på menneskerettigheter og arbeidsforhold.

Det er på tide, vi kan ikke ha det slik vi har det i dag, hvor vi ikke aner om klærne vi har kjøpt er et resultat av barnearbeid eller ikke, eller om metallet i datamaskinen vi kjøper er et resultat av slavearbeid og korrupsjon. Nå må virksomhetene skaffe seg oversikt over om de direkte eller indirekte bidrar til tvangsarbeid, ubetalt arbeid, farlige arbeidsforhold, barnearbeid og forbud mot fagorganisering eller andre brudd på menneskerettighetene.

Norske virksomheter har i en årrekke blindt importert en rekke varer fra utviklingsland som kan være produsert under totalt uakseptable forhold. Fordi virksomhetene ikke har hatt god nok oversikt, og særlig ikke lenger ut i leverandørkjeden, har altfor mange uakseptable forhold imidlertid ikke blitt kjent. Mange bedrifter har lukket øynene og sett den andre veien. Nå skal de tvinges til å åpne øynene, gå seg selv i sømmene, og til å opplyse forbrukerne.

Forbrukere trenger informasjon for å kunne velge etisk, og da må virksomhetene selv skaffe seg den informasjonen. Gjennom åpenhetsloven blir virksomhetene pålagt å skaffe seg kunnskap, samt å informere. Fra neste år av skal virksomhetene også levere rapporter om aktsomhetsvurderinger. Fra 1. juli skal de kunne gi informasjon skriftlig på forespørsel fra alle.

Åpenhetsloven vil i hovedsak gjelde for virksomheter som oppfyller to av disse tre kravene: minimum 70 millioner kroner i omsetning, balanse på minimum 35 millioner kroner og/eller flere enn 50 årsverk. Mor- og datterselskap vurderes samlet. Dette innebærer at mange virksomheter omfattes, men mindre bedrifter faller i utgangspunktet utenfor.

Likevel vil mange virksomheter vil også bli indirekte omfattet av loven, fordi de er en del av en verdikjede. Alle virksomheter gjør dermed lurt i å skaffe seg en bedre oversikt over hvordan de og leverandørene deres oppfyller menneskerettighetene og krav til arbeidsforhold fordi dette kommer til å bli flere krav om dette fra innkjøpere og i forbindelse med offentlige anskaffelser fremover.

Jeg håper mange virksomheter benytter overholdelse av åpenhetsloven som et konkurransefortrinn. Vi ønsker oss både virksomheter som tar menneskerettigheter, arbeidsforhold og miljø på alvor.