Gå til sidens hovedinnhold

Bussanbudet: Hei Tore O. Nå må fylket på banen!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Det nye anbudet på buss i Trøndelag (utenom Trondheim) er nå i gang, og som kjent ble det omtrent femti færre hele (hundreprosent) stillinger enn det var tidligere. En god del deltidsstillinger er også redusert ytterligere.

Dette er ikke holdbart. Det ødelegger bussbransjen i Trøndelag når det ikke lenger er mulig å leve av jobben som sjåfør. Av om lag 500 stillinger er det nå snart bare halvparten som er hele stillinger.

Vi snakker om distriktsarbeidsplasser her. Vi ser at det snart bare blir pensjonister som kan jobbe i bransjen, når stillingsandelene går ned mot 50 prosent. Du må ha en anna inntekt i bunnen for å jobbe her. Men snart blir det ikke nok pensjonister til å fylle stillingene heller, fordi rekrutteringen av yngre stopper opp. Det er forunderlig at politikerne ikke er kommet sterkere på banen i denne saken, når vi ser at alle de rød-grønne partiene fremhever hele og fulle stillinger som en viktig sak for dem i valgkampen.

Les også

Nok et katastrofalt anbud i Trøndelag. Hele bransjen er i ferd med å bli ødelagt.

Vi har heller ikke glemt hva fylkesordføreren sa da anbud ble innført i 2010: «Anbud skal ikke gå ut over ansattes lønns- og arbeidsvilkår.»

Internt i VY buss har vi tillitsvalgte gjort det som er mulig for vår del. Vi fire hovedtillitsvalgte har avtalt med bedriften at ingen skal settes ned lønn (uavhengig av ny stillingsandel) foreløpig, slik at det skal være mulig å gjøre en ny runde på turnusarbeidet rundt omkring. Lokalt har flere sjåfører sagt seg villig til å kjøre på andre områder (for eksempel i Trondheim) i deler av sommerferien, for å fylle sine stillinger, og det jobbes med å få dette avtalt. Vy buss har vunnet noe «badekjøring» på Innherred, som også kanskje kan bidra litt.

Men det er ikke nok.

Og hvor er de ansvarlige? Det er tross alt fylket som har vedtatt å bruke anbud, og som dermed er ansvarlig for denne situasjonen. Vi har hatt møter med de fire rød-grønne partiene, og alle uttrykte bekymring for situasjonen. Men vi ser ingen konkrete utspill eller tiltak.

Spesielt Ap og Sp har et stort ansvar, da de sammen med de borgerlige partiene sikrer flertall for anbudspolitikken gang på gang.

Vi forventer at fylket kommer med tiltak, som kan sikre at ingen ansatte må gå ned i lønn eller stilling ufrivillig, før 13. september. Både for å vise at det er noe hold i løftene, og slik at det er mulig å bygge nye turnuser før vinteren. Det er flere måter å gjøre dette på, men det haster med en avklaring.

Kommentarer til denne saken