Gå til sidens hovedinnhold

Byggetakten må opp!

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Fremtidens byer bygges ikke med distriktstiltak, like fullt som vi ikke kan bygge vekstkraftige distrikter med bybrillene på! Landet bygges lokalt og vi bygger det sammen. Samarbeidet mellom byer og distriktene rundt er viktige for utviklingen i de ulike landsdelene. Både for næringsliv, arbeidsplasser, infrastruktur og boligutvikling.

Verden blir stadig et mindre sted. Og Norge enda mindre. De eneste som fortsatt snakker høyest om by mot land er de som tror det kan være en vinnersak å skape slike motsetninger. Dette er en periferipopulisme som man kunne beskyldt Senterpartiet for. Men ikke nødvendigvis i denne saken. Borten Moe tar i sitt innlegg opp relevante punkter og ingenting gleder meg mer enn å da kunne minne om at løsningene han etterlyser først og fremst kan leveres av dagens regjering.

Regjeringen har gjennom årene sørget for å styrke det lokale selvstyre i boligpolitikken. Arven etter den rødgrønne regjeringen var overstyring av lokaldemokratiet i blant annet byggesaker, et stort etterslep i boligbyggingen og hindringer for å møte befolkningsveksten. Vår regjering startet snuoperasjonen! Derfor er det viktig å satse videre på å sikre raskere saksbehandling av byggesaker og forenkle plan- og bygningsloven. Vi må fortsette å fjerne fordyrende og unødvendige krav, gjøre det enklere for kommunene å vise lokal kløkt i arealplanleggingen og hindre store innsigelsesrunder som utsetter utbygginger med flere måneder og år.

Vi må tenke helhetlig

Norge er et mangfoldig land. En god region- og distriktspolitikk gir mer mangfold og dermed også mer vekst og verdiskaping i hele landet. Det viktigste for å sikre vekstkraftige regioner er et skapende og innovativt næringsliv som har de rette rammene til å skape nye arbeidsplasser. Med større og sterkere kommuner og mer likeartede aktører, kan man lage en sterkere strategi for å takle de felles utfordringer regionen har. Senterpartiets nei til kommune- og regionreform er derfor også et nei til en helhetlig arealplanlegging som igjen er en viktig forutsetning for boligbygging og infrastruktur som kan tiltrekke næringsliv.

Utfordringer i pressområder

Regionale utfordringer løses ikke nødvendigvis med nasjonale føringer. Et eksempel på dette er de som fra tid til annen foreslår å innføre en nasjonal eiendomsskatt for å dempe boligprisveksten. Et spørsmål jeg aldri har fått et godt svar på er hvor mye må boligskatten opp i hele Norge for at prisene skal gå ned på Grunerløkka i Oslo?

Selv i Oslo har ikke innføring av eiendomsskatt ført til noe annet enn økte bokostnader. Pressområdene er først og fremst preget av en sterk ubalanse mellom tilbud og etterspørsel. Vi kan aldri skatte oss ut av boligmangelen, vi må bygge oss ut av den.

Boligdrømmen

I Norge har vien sterk tradisjon for at folk eier sin egen bolig. Uansett om du bor i en stor eller liten kommune skal du som innbygger kunne oppfylle boligdrømmen. For noen kan denne drømmen allikevel virke fjern og nærmest umulig å oppnå. En sosial boligpolitikk handler om å sørge for at de som trenger det mest får hjelp. Vi har sørget for å målrette startlånsordningen i Husbanken slik at de fleste som får startlån, får det til å fullfinansiere boligkjøpet sitt. Dette er de menneskene som står lengst unna boligmarkedet.

Med Høyre i regjering har vi også styrket bostøtten. Den er målrettet slik at store barnefamilier får mer, man får bostøtte basert på oppdaterte ligningstall og man har økt boutgiftstaket flere ganger.

Modellen med «leie til eie» sørger også for en lavere terskel inn i boligmarkedet.

Frisk luft er ikke problemet

Det er neppe feil å anta at de neste 20-30 årene skal det bygges like mange boliger som de siste 100 år. Fremtidens utfordring for boligsektoren er ikke at det bygges isolerte boliger med god ventilasjon og frisk luft, problemet er at det ikke bygges nok boliger.

Med regjeringens politikk går byggekostnadene ned, byggetakten opp og flere oppfyller boligdrømmen.

LES HELE DEBATTEN OM BOLIGPOLITIKK PÅ TRØNDERDEBATT:

Les også

Hva skal du med balansert ventilasjon og uendelig mye isolasjon når du bor midt i vedskogen?

Les også

Distriktspolitikernes tiltaksløshet og manglende gjennomføringsevne er faktisk ett av distrikts-Norges hovedutfordringer

Les også

Alle tjener på en bedre boligpolitikk

Les også

Boligpolitikk for distriktene

Les også

Bygda fortjener bedre

Kommentarer til denne saken