I media kan vi lese at utbygging av nytt sentralkjøkken i Levanger blir forsinket med tre måneder. Det nye sentralkjøkkenet skal bygges ved nedlagte Skogn helsetun. Venstre var imot utbygging på Skogn og ville i stedet bygge egne små produksjonskjøkken ved de fem institusjonene Staup, Breidablikktunet, Levanger bo- og aktivitetssenter, Stokkbakken og Skogn helsetun (dersom det blir gjenåpnet).

Kommunedirektøren foreslo å bygge et sentralkjøkken på Staup, men et flertall i kommunestyret ville det annerledes, og ville bygge et nytt sentralkjøkken ved det nå nedlagte Skogn helsetun. Dette innebærer at man skal bygge et nytt sentralkjøkken på et sted hvor det ikke bor noen pleietrengende som kjøkkenet skal produsere mat til.

Den planlagte utbyggingen på Skogn fremstår derfor som lite gjennomtenkt fra flertallets side. Det øker behovet for transport og langsiktige driftskostnader. Det er nok liten tvil om at dersom man først skal bygge et sentralkjøkken, vil den mest rasjonelle og kostnadseffektive løsningen være å bygge dette kjøkkenet på Staup.

Venstres ønske om små produksjonskjøkken ble nedstemt, og jeg skal ikke ta noen omkamp på vedtaket om sentralkjøkken. Derimot søker jeg svar fra Senterpartiet, Arbeiderpartiet, KrF, Høyre og Frp, som var pådriverne for å legge det nye sentralkjøkkenet til nedlagte Skogn helsetun og hvor det ikke finnes noen pleietrengende som kjøkkenet skal produsere mat til. Jeg lurer på «Hvorfor bygger Levanger kommune et sentralkjøkken på Skogn? Er det ikke mer kostnadseffektivt og rasjonelt at dette sentralkjøkkenet bygges nært våre institusjoner på Staup og Breidablikktunet?».

Hele kommunestyret har et ansvar for å sørge for at kommunen drives rasjonelt og økonomisk forsvarlig, og i saken om nytt produksjonskjøkken synes jeg ikke at de fem partiene som gikk inn for å bygge det nye kjøkkenet på Skogn bidrar til akkurat det.