NTNU skal samle sine campus rundt Gløshaugenplatået. Det er trangt om plassen og for å realisere utbygging er det foreslått å rive noen av trehusene i bakken mellom Samfundet og hovedbygget. Etter at planforslaget for dette delområdet, Grensen og Høyskolebakken, ble offentliggjort har debatten om bevaring av trehusene over utbygging av NTNUs campus igjen blusset opp.

Studentene er den største gruppen som kommer til å bli påvirket av campussamlingen, og derfor er det viktig at studentperspektivet kommer fram i debatten. For oss handler dette ikke bare om å skape et estetisk bybilde, men å legge grunnlaget for en god utdanning og studiehverdag. Det handler om å skape rom til gode og sterke fagmiljø som kan videreføre kunnskap og utdanne dyktige studenter. Det må legges til rette for den sterke studentkulturen som gjør Trondheim til Norges beste studieby, og at byen kan strekke seg videre mot sitt satte mål om å bli Nordens beste. Med riktige prioriteringer kan campussamling ta oss et godt sted i retning av disse målene.

Men dette er lettere sagt enn gjort. Det er en enorm kabal som skal gå opp med plassering av fagmiljø og begrenset med areal. Her må det gjøres harde prioriteringer, og utbyggingen må skje på de arealene som er mest hensiktsmessig på lang sikt, og for campusutviklingen. Det er også viktig å huske på hva som er bakgrunnen for dette enorme prosjektet, nemlig å samle campus rundt Gløshaugen. Ved å bygge ut i høyskolebakken vil campus også trekkes nærmere sentrum og Studentersamfundet, og skape et mer helhetlig campus gjennom en arm mot Kalvskinnet og Øya. Trondheim vil også få et aktivt kultursenter fra Studentersamfundet hele veien opp til Hovedbygget.

Samling av fagmiljøene kunst, arkitektur, musikk og design (KAMD) i området vil med riktig plassering ikke bare gagne fagmiljøene, men også studentfrivilligheten. Studentersamfundet er en av dem som vil nyte godt av nærheten, men langt ifra den eneste. Mange organisasjoner i studentfrivilligheten har kor, band og revygrupper som har behov for øvingslokaler. I dag er rom til denne typen aktivitet lite tilgjengelig, men ved å samle dem i KAMD-klyngen vil slike areal kunne benyttes mer av studentene på kveldstid, i tillegg til undervisning på dagtid.

NRK er en aktør som ønsker å bli en del av KAMD-klyngen. Ved å få en så stor og viktig aktør fra næringslivet inn på campus vil det i mye større grad legge til rette for at studentene kan samarbeide med en relevant arbeidsgiver som del av studieløpet. Tilknytning til arbeidslivet gjennom studieløpet er noe som har et stort forbedringspotensial, som kom tydelig fram i den nasjonale undersøkelsen Studiebarometeret.

Et samarbeid med NRK vil ikke bare styrke utdanningen, men også være positivt for studentfrivilligheten. Studentmediene i Trondheim er en stor organisasjon med tilknytning til Studentersamfundet som er klare på at de ønsker et tett samarbeid med NRK. Ved å være tett på en profesjonell medieaktør vil de kunne heve kvaliteten i journalistikken og utvikle seg videre til å kunne gi et bedre medietilbud til Trondheims studenter.

KAMD-klyngen er absolutt noe som bør prioriteres. Men hva med de verneverdige trehusene? Hva med statsarkivet og Vollan gård? Må disse rives for å realisere en god campus? Nei. Gi heller disse byggene fornyet verdi som en del av NTNUs campus. La dem få en ny funksjon som gir grobunn for et tett samarbeid mellom studentfrivillighet, næringsliv og akademia.