Jeg må si det er svært gledelig å oppleve det engasjement som nå vises angående nytt navn på kulturhuset på Steinkjer.

Det viser at folk bryr seg, og politikere og beslutningstakere bør nå lytte til folkemeningen og ikke ta en for rask avgjørelse. Dette er vesentlig både for å bevarer tro på demokratiet, og det vil være med på å gi innbyggerne i regionen et kjærkomment eierskap til det nye kulturhuset.

Ikke minst i en tid da økonomiske innstramninger truer flere viktige velferdstilbud er det et poeng å få frem alt kultur er noe som engasjerer og at de pengene som nå er brukt på nytt bygg vil komme folk til gode.

Så til navnevalg :

Jakob er innstilt både fra kulturetat og kommunens kultur og oppvekstutvalg, men jeg må innrømme at på meg virker det rett og slett litt merkelig.

Spesielt fordi kommunen i dag ikke eier noen sentrale malerier av Jakob Weidemann, og at de vil ha råd til å gå til innkjøp av noen av hans kunstverk kan jeg vanskelig forestille meg etter å ha brukt så mye av kommunens økonomiske midler på nytt kulturhusbygg. Dessuten er kirka med sin «altertavle» og sine glassmalerier, og rådhuset med sitt Weidemann-rom, flotte presentasjoner av kunstneren som allerede markerer Steinkjer som malerens fødeby.

Arild Bye har et godt poeng med å løfte frem forfatteren Kristofer Uppdal, men «Isberget» som navn på et kulturhus fungerer ikke godt etter min mening.

Jeg velger derfor å presentere et forslag som ikke er knyttet til en person, men som er sier noe om husets funksjon og som er forankret i historien, samtidig som det peker fremover. Nemlig Centralen.

Grunnen til å velge navnet skrivet med C og ikke S handler om at Sentralen allerede finnes i Oslo, dessuten gir C-en noen grafiske muligheter fordi den kan skrives som del av en sirkel. I en visuell verden gir også navnet gjennom sin betydning en mulighet til kreativ utfoldelse.

Min begrunnelse er følgende. Centralen:

  • erstatter den gamle kommunikasjonssentralen tele- og posthuset med en ny kulturell kommunikasjonssentral der det spennende prosjektet Steinkaret vi stå sentralt og knytte an til fremtidens digitale muligheter. Dermed blir navnet forankret i byens historie samtidig som det peker fremover.
  • viser også til kommunikasjon mellom ulike kulturuttrykk, noe som har vært viktig i planleggingen av kulturhuset
  • forsterker ideen om samhandling mellom Samfunnshuset og det nye kulturhuset. Denne kombinasjonen mellom det som foregår i Samfunnshuset og det som skal skje i kulturhuset er etter min mening det som virkelig gjør kommunens kultursatsing til noe helt spesielt. Her ligger det meget godt til rette for å få til en fruktbar dialog mellom det profesjonelle kulturlivet og det som foregår lokalt.
  • markerer at kulturhuset ligger i sentrum av Steinkjer, og at huset skal stå sentralt i
  • kulturformidlingen i regionen
  • poengterer at kulturhuset må bli en inspirasjonskilde og en koblingssentral mellom annen kulturaktivitet som foregår i byen og i kommunene omkring.
  • kan kobles sammen med kino, bibliotek, galleri, Steinkaret eller Samfunnshuset alt etter hvem som samarbeider i de ulike prosjektene.
  • er et navn som er enkelt og kommuniserer uten lengre forklaringer både nasjonalt og internasjonalt