Gå til sidens hovedinnhold

Da Sp ved forrige valg fikk stor tillitt, så var det var for å ta gode beslutninger for innbyggerne, ikke for å sluttføre miserer som Ap hadde stelt istand

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

«Norske naturressurser er trolig noe av det tryggeste man kan eie, og åpnes slusene for internasjonale aktører kan det føre til et storstilt salg av Distrikts-Norge.» (TA sin forside 16.10, sitat fra lederen.)

Ola Mæle har solgt skogen sin. Verdal kommune har gitt bort råderetten over 4 km2 av arealet sitt. Senterpartiet liker ikke det første, men mange i Verdal SP synes godt om det siste. Merkelig!

I 1968 ble tre lokale, norske Portland Cementfabriker fusjonert til Norcem. Dette selskapet ble i sin tur fusjonert med Aker (1987) som siden ble en del av Scancem (1996). Tre år senere ble selskapet kjøpt opp av HeidelbergCement, verdens nest største sementprodusent.

Via Norcem har dette konsernet rettighetene til mineraluttak fra Værdalsbruket (Storebrand ASA) sin eiendom i Tromsdalen. Andre med økonomiske interesser er Statskog og selvsagt Verdalskalk. Sistnevnte eies av Bærum-baserte Franzefoss Minerals AS, Faxe Kalk AS (et dansk selskap som tilhører belgiske Lhoist Group) og finsk-svenske Nordkalk OY AB.

Med Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi har disse aktørene fått større innflytelse over naturressursforvaltninga enn Verdal kommune.

Kommunedelplanen som banet vei for detaljreguleringa ble vedtatt mens AP hadde den politiske styringa. Et hovedformål med kommunedelplanen var å «sikre ressursen med tanke på en mulig fremtidig etablering av sementfabrikk». Resultatet ble stikk motsatt.

Paradokset er at målsettingen ble formulert mens ressursen fortsatt var sikret, under kommunen sin råderett. Om lokal sementfabrikk en eller annen gang skulle bli aktuelt så kunne kommunen ha tilbudt eksklusiv tilgang til førsteklasses råvare.

Nå har kommunen stelt seg annerledes. HeidelbergCement, som bestemmer «sementfabrikk-strukturen» i Norge, kan nå skufle avgårde så mye tromsdalskalk som hjertet begjærer til fabrikkene sine. Konsernet har for lengst avkreftet at det fins planer om sementfabrikk i Verdal. De som hadde en slik drøm har fått den ettertrykkelig knust av detaljreguleringa.

HeidelbergCement har også bekreftet at de ikke kommer til å forsyne de europeiske sementfabrikkene med tromsdalskalk. Det er ikke lønnsomt. Så det er ingenting som tyder på at dette konsernet vil kjøpe mange millioner tonn årlig.

Men, framtida er jo vanskelig å tyde. Det var for eksempel ingenting i 1959 som tydet på at Dalen Portland Cementfabrik førti år senere skulle bli del av et industrikonsern med hovedsete i Heidelberg i Baden-Württemberg. Hvem styrer Verdalskalk om førti år?

Noe av det sikreste man kan si om framtida er at gavepakker man har gitt fra seg, de får man aldri tilbake. Det er dumt å dele ut naturressurser for drift i mange hundre år!

Så – hva er det som skal til for å mangedoble eksporten? Prisen må ned. Det betyr at vi får sterkt redusert lokalt samfunnsbidrag per eksporterte tonn.

For det er ikke noe kjære mor i det internasjonale mineralmarkedet. En kan for eksempel ikke holde seg med ansatte som på norske lønns- og arbeidsvilkår putrer rundt i lastebiler som bare tar 45 tonn.

Et transportband kan gjøre susen, men investeringa må ikke bli for stor. Nå som kommunen har gitt fra seg muligheten til å premiere underjordisk transportband så får vi nøye oss med transportband på overflata, rett gjennom bygda.

I tillegg til kalkstein har Tromsdalen også naturressurser knyttet til landbruk, utmarksbeite, seterdrift, reindrift, skogdrift, jakt, fiske og friluftsliv. Naturvernforbundet understreker at også naturmangfold skal betraktes som en ressurs som skal forvaltes for framtida.

Da SP ved forrige valg fikk stor tillitt så var det var for å ta gode beslutninger for innbyggerne. Ikke for å sluttføre miserer som AP hadde stelt istand.

Klagene på Tromsdalen-planen skal behandles i kommunestyret den 26.10. Ta ansvar og sørg for å få opphevet både detaljreguleringen og kommunedelplanen!

Kommentarer til denne saken