SV sitt slagord er «for de mange – ikke for de få», og i saken om bading på Grilstad marina er ungdommene de mange og de som eier båtplassene de få.

Ungdommene benytter området slik det er ment å skulle bli benyttet. Til sosial omgang, grilling, hygge, og bading. Det er dette området er regulert til. Så har man ved bygging av boligene i Havseilervegen tillatt at det skal etableres private båtplasser rett ved friområdet, som skaper problemer for de badende, og også gjør det noe utrygt å bade. Dette var en tabbe, og når man gjør en tabbe må man rette opp i det.

Derfor foreslo SV i tirsdagens formannskapsmøte å forberede en prosess for å omregulere området til friområde i sjø slik at båttrafikk og bading ikke kommer i konflikt.

Vi kan forstå at det er kontroversielt og krevende å omregulere den private båthavna til friområde, men som i mange andre saker så man veie ulike behov opp imot hverandre og ta en vurdering ut ifra det. Det er ikke rettferdig at hundrevis av badende ungdommer, som bruker et friområde slik det er ment at det skal brukes skal måtte vike for et par titalls båtplasser.

Her burde kommunens politikere rettet opp i egen feil og prioritert de mange framfor de få. Dessverre fikk SVs forslag kun støtte fra formannskapets uavhengige representant Ragna Vorkinnslien og ble nedstemt, men vi fortsetter kampen for flere gode friområder i Trondheim.