Gå til sidens hovedinnhold

De neste tiårene blir bompengenes tidsalder i Trøndelag, og den regningen må elbileierne også dele på

Leder Dette er en leder. Lederen gir uttrykk for avisens holdning.

Fylkestinget diskuterte denne uken hvor stor rabatt elbiler skal ha i bomringene i og utenfor Trondheim. Rådmannen foreslo at elbilene bare skal betale 20 prosent av taksten fossilbiler betaler, men Arbeiderpartiet og Senterpartiet ville det annerledes. De reduserte rabatten forholdsvis kraftig, til «bare» 50 prosent. Etter vedtaket beskyldes de av MDG for å være lite framsynte, men det er heller MDG som i liten grad evner å se framover.

I 2019, det siste året SSB har statistikk fra, var det drøyt 18.000 registrerte elbiler i Trøndelag. Økningen fra året før var på 33 prosent! Samtidig har antallet fossilbiler nå begynt å gå ned. Utviklingen har åpenbart nådd et knekkpunkt, hvor elbil ikke lenger er et miljøpolitisk alternativ for idealister, men et fullt ut realistisk valg både i by og land.

Elbiler er i utgangspunktet billigere i drift enn fossilbiler, iallfall så lenge strømprisen er normal. I tillegg er de fritatt merverdiavgift ved kjøp, og de har sluppet unna bompenger og parkeringsutgifter. Filosofien bak alle fritakene er å endre folks atferd, ved at de kjøper et produkt de ellers ikke ville kjøpt. Etter hvert som elbilene har blitt bedre, særlig med tanke på rekkevidde, har dette argumentet smuldret bort. Det framstår nå kunstig at elbileiere sparer tusenvis av kroner månedlig sammenlignet med andre, og særlig gjelder det dem som kjører Tesla og de andre dyreste modellene.

Nasjonalt er det vedtatt politikk at fra 2025 skal alle nye biler være utslippsfrie. Ganske kort tid etter dette vil elbilene være i overveldende flertall på norske veier. Hvem i all verden skal da betale bompengene og vegavgiften?

Vi har for lengst passert punktet hvor politikken ikke lenger belønner elbilene, men heller straffer fossilbilene. Det er urettferdig for alle som har kjøpt diesel- eller bensinbil, særlig for alle dem som kjører på steder hvor elbilen bare nylig ble et reelt alternativ.

Faktisk er utviklingen i elbilmarkedet så rask at diskusjonen i fylkestinget heller burde stått om elbilene skulle betalt 100 prosent bompenger. Det ville imidlertid ikke vært politisk realistisk, fordi reaksjonene ville vært så kraftige fra bilistene.

Vi har forståelse for at elbileiere kan bli skuffet over det nye vedtaket. Mange passerer en bomring to ganger hver dag – på vei til og fra jobb. De vil over natten få en kraftig ekstraregning, og mange av dem vil nok oppleve det som uventet og urettferdig. Det må likevel understrekes at elbilfordelene ikke er lagd for å vare inn i evigheten.

Som Trønder-Avisa har skrevet denne uken, har E6 fra Åsen til Vist tatt et stort steg i retning av realisering, fordi prosjektet nå flyttes til Nye Veier AS. Prosjektet skal koste 11 milliarder, og det bygges allerede i milliardklassen fra Ranheim og nordover.

De neste tiårene blir bompengenes tidsalder i Trøndelag, og den regningen må elbileierne også betale.

Kommentarer til denne saken