Har du vært på bilferie i sommer? Da skal det forundre meg om ikke standarden på vegen har vært samtaleemne i framme i kupeen. Hvordan vi opplever vegen, har gjerne sammenheng med hva formålet med turen er. Dersom blodsukkeret er normalt, humøret er bra og ungene i baksetet er fornøyd, er det utrolig hvor mye vi tåler av smale veger, lave fartsgrenser og begrenset utsikt mot hav og land. Men når vegen skal fungere som en transportetappe fra A til Å, hvor formålet er å komme fortest mulig fram, vil den samme vegen oppfattes totalt annerledes.

Dagens E6 mellom Steinkjer og Stjørdal er i ikke i nærheten av å innfri som en strak og effektiv strekning. På Mære er det lyskryss, gjennom Sparbu er det krabbefart og fotgjengerfelt, forbi Røra og gjennom Koa er det svingete og uoversiktlig - og slik kunne vi holdt på, til vegen omsider åpner seg på Kvithammar i Stjørdal. Men selv da må du gjennom et par rundkjøringer, før du får en følelse av å faktisk kjøre på en europaveg.

Diskusjonen om bygging av E6 gjennom Trøndelag har vart lenge, men nå er det lys i enden av tunnelen. E6-utbyggingen sør for Trondheim er allerede i gang, og snart står strekningen Kvithammar-Åsen for tur. Samtidig jobbes det med å fortsette utbyggingen fra Åsen i Levanger til Mære i Steinkjer, som vil involvere kommuneplaner i fire kommuner: Levanger, Verdal, Inderøy og Steinkjer. Selv om det i forrige uke oppsto diskusjoner om hvorvidt det er realistisk å håpe på utbygging de neste 20 årene. Venstres Jon Gunnes fikk i hvert fall på pukkelen for å hevde at folk heller burde ta toget.

Hvorvidt en ny E6 gjennom Innherred skal ha tre eller fire felt, 90- eller 110-fartsgrense, kokes egentlig ned til hvordan befolkning og samfunn stiller seg til tap av dyrkajord, og hvor villige vi er til å betale for å bruke vegen. At Trøndelag er på landstoppen i nydyrking, gir ingen automatikk i at vi skal ofre den beste dyrkajorda. Og at vi virker å være mindre bompengekritiske enn i andre deler av landet, skyldes kanskje at mange av oss ikke er særlig plaget meg bomveger i dag.

Det er dessuten en logisk brist i at en ny nasjonal, for ikke å si internasjonal, veg skal avgjøres av lokal kjekling og mekling. Det er bare å se på E6-utbyggingen i Steinkjer for en del år tilbake, for å se hvor ille det kan bli når lokale beslutninger får veie for tungt. Lokalpolitikerne som vedtok at vegen skulle gå gjennom sentrum, bør egentlig gå i seg selv. For det er ikke en europaveg verdig å ha en lang flaskehals med 50-sone, lyskryss og sju rundkjøringer. Det framstår nesten som en sterk konkurrent til Hugos Tivoli, som i sommer har hatt tilhold ved E6 i Levanger – som takk og pris går utenfor sentrum.

Men dersom det lokale selvstyret skal overprøves eller overkjøres av statlige myndigheter, bør staten også ta en større del av regningen. Ikke minst hvis myndighetene kommer fram til at samfunnsregnskapet tilsier at dyrkajorda må vike for fire felt med asfalt. For hvis grunneiere, kommunene og lokalbefolkningen både skal ta kostnaden med å ofre viktig næringsareal, samt få økte kostnader ved å benytte seg av vegen, er det kanskje ikke rart om bompengemotstanden øker også her.

Og om verdifull landbruksjord først må ofres eller flyttes for å bygge ny veg, bør det også stilles krav om «utnyttelsesgrad» – slik det opereres med når det bygges boliger på matjord og andre verdifulle frilukftsområder. Og høy utnyttelsesgrad for en veg, må jo nesten innebære at vegen blir så god og rask veg som mulig. Noe annet blir merkelig.

E6 skal ikke tjene som lokalveg mellom byer og bydeler, slik dagens E6 gjennom store deler av Innherred gjør. En europaveg skal få folk og varer fort fram, smidig og effektivt. Å ofre dyrkajord for en ny halvdårlig veg, virker mot sin hensikt. Det blir en tap-tap-situasjon.