Gå til sidens hovedinnhold

Demokrati er noe vi må jobbe for hver dag

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Selv i Norge er den demokratiske deltakelsen synkende, og tiltroen til politikken synkende. Valgdeltakelsen er også synkende. Et svekket demokrati øker sjansen for at enkeltinteresser får trumfe fellesskapet. Et samfunn hvor folk deltar aktivt og bruker rettighetene sine, er et tryggere samfunn for alle.

MDG foreslår derfor at fylkestinget ber rådmannen lage et forslag til hvordan en årlig demokratidag for elever i den videregående skolen og ungdomsskolen kan utformes. I utformingen er det viktig at man har et godt samspill med lærerorganisasjoner og elevorganisasjoner, og at man henter erfaring fra lignende prosjekter i inn- og utland.

De nye læreplanene trekker fram demokrati som et gjennomgående tverrfaglige tema og at demokratiske verdier må fremmes gjennom aktiv deltakelse i hele opplæringsløpet. Det er noe fylkestinget bør støtte opp under ved å legge til rette for en årlig demokratidag.

Ungdom synes demokrati er en viktig verdi, men det føles fjernt for mange hva demokrati egentlig er i praksis. På demokratidagen skal elevene få ulike praktiske oppgaver, som øker kunnskapen og forståelsen for hvordan demokratiet fungerer i sin kommune og sitt fylke, samt det nasjonale nivå. Mange unge bruker ikke stemmeretten sin, spesielt andregangsvelgere. Det er synd, for da blir jo heller ikke unges interesser gjenspeilt i politikken. Ungdommens stemme trengs om vi skal klare å løse de store utfordringene vi står ovenfor det neste tiåret, slik som klimakrisa.

Det er fort gjort å ta demokratiet som en selvfølge når man er oppvokst med kun demokrati. Demokrati er noe vi alle må jobbe for hver dag. En årlig demokratidag er et godt steg på veien.

Kommentarer til denne saken