Trøndelag står overfor store utfordringer, men selv med nesten 5 milliarder i etterslep på veivedlikehold og over 11 milliarder i gjeld så prioriterer de rødgrønne å bygge to nye prestisjebygg i Trondheim og Steinkjer. Ikke nok med det – i følge varaordfører Hallem (SP) så vil disse byggene, som vi verken trenger eller har råd til, føre til at fylkeskommunen vil yte bedre tjenester.

Tror virkelig Senterpartiet at vi får bedre infrastruktur, kollektivtransport, fylkesveier, skoler og tannhelse dersom byråkratene får seg et nytt signalbygg i Steinkjer, kontra det fylkeshuset som allerede står der?

Trøndelag fylke har 468 000 innbyggere. Hvor mange ganger har noen av disse hatt behov for å oppsøke fylkeskommunens administrasjonsbygg? Og ikke minst, med den digitale hverdagen vi har fått, hvor mange ganger får man behov for det i fremtiden?

Vi i Fremskrittspartiet får daglig henvendelser fra innbyggerne knyttet til elendige veger, dårlige bruer, trafikkfarlige forhold, styrking av ulike undervisningstilbud og tiltak mot mobbing. Men vi har aldri fått en henvendelse om at Trøndelag trenger to nye fylkeshus.

Politikk handler om prioriteringer, og for Fremskrittspartiet er gode veier, skoler, kollektivtilbud for Trøndelags innbyggere mye viktigere enn prestisjebygg for politikere og byråkrater.

Det er ikke få saker hvor det meldes om store avvik og mangler, bare knyttet til broer, i fylket vårt. Dette er livsfarlige steder der vi faktisk vet at det også har vært dødsulykker. Det er virkelig tragisk, og det vil vi bruke disse pengene på, for å i hvert fall prøve å forhindre at det ikke skjer igjen. I vårt alternative budsjett foreslo vi en økning på 145 millioner til veivedlikehold og ytterligere 10 millioner til bedre vintervedlikehold. Men nei, dette er «uansvarlig» for det politiske flertallet i Trøndelag. Ikke engang i spørsmålet om det svært viktige Mobbeombudet skal få fortsette klarer de å gi et tydelig signal. Her overlater vi til velgerne å bestemme hvem som er uansvarlig.

Dersom du har lite penger og huset ditt trenger oppussing, så bygger du ikke to nye hus – du jobber med det du allerede har.