Først kom signalene om at rammene rundt samling av NTNUs campus på Gløshaugen ville bli kraftig strammet inn. Det ble for dyrt, noen pekte på manglende kontroll og styring i prosjektene i sektoren, andre mente Statsbygg måtte bære store deler av ansvaret fordi de bygger for dyrt.

Det er helt legitimt å kritisere de høye byggekostnadene ved bygging av universitetsbygg, bekymringen for overskridelser og manglende styring og kontroll i mange statlige byggeprosjekter. Jeg vil allikevel påpeke at det er dyrt å bygge universitetsbygg. Dette er bygg med helt andre behov enn vanlige kontorbygg. Bygg som skal ha plass til undervisning, ulike former for arbeidsplasser for studenter og ansatte, forskning og innovasjon, areal som kan være fleksible og mulig å tilpasses jevnlig og en egen infrastruktur som skal ivareta alle disse behovene.

Det at den nye regjeringen tar omkamp om alle disse vedtatte prosjektene, strammer inn bevilgningene og bremser oppstarten er ikke annet en skuffende. Det er skuffende at den nye regjeringa ikke ser verdien i å investere i den sektoren som skal forske og drive fram den grønne omstillinga som vi sårt trenger.

Det er skuffende at ikke den nye regjeringa ser den samfunnsmessige gevinsten det er å investere i nye universitetsbygg. Det er skuffende å se at den nye regjeringa struper det som ville vært den største statlige satsingen på trøndersk jord, noe som ville tilfalt regionen vår mye.

Jeg er veldig skuffet over at den nye regjeringen ikke ser hvor mye ekstrainnsats de ansatte ved NTNU og SINTEF har lagt ned de siste årene, innsats langt ut over deres vanlige arbeidsoppgaver for å planlegge og klargjøre disse prosjektene.

Vi gjør oppmerksom på at Trønderdebatt-redaktør Snorre Valens kone arbeider i SINTEF Ocean. -red.