Kommunerevisjonens knusende dom over bo- og aktivitetstilbudet i Trondheim bør føre til store endringer i tjenestetilbudet. Ingen politiker kan si at de ikke visste.

Som Høyres fraksjonsleder i arbeids- og sosialkomiteen har jeg nesten på hvert eneste møte i komiteen tatt opp spørsmål som gjelder mennesker med nedsatt funksjonsevne. Dette er mennesker som har rett til å bli likestilt og få de samme muligheter som alle oss andre i skole, jobb og fritid. Men vanligvis har jeg blitt møtt med en rungende stillhet fra de som sitter med makten i denne byen. Og det samme har skjedd når bystyret behandler budsjettet. Skyldes det dårlig samvittighet?

Forvaltningsrapporten fra kommunerevisjonen om kvaliteten i BOA er knusende, men den bekrefter bare det vi lenge har visst. Det eneste som overrasket meg var opplysningen om at enkelte har fått vedtak om individuell plan så langt tilbake som i 2008, men fortsatt er vedtaket ikke fulgt opp 14 år senere!

For Høyre er dette med individuell tilpasning av tilbudet til hver enkelt bruker det aller viktigste. Vi snakker om mennesker som har den samme retten som deg og meg til å bo godt, gå på skole, delta i arbeidslivet og ha en aktiv fritid hvor de får pleie sine interesser. Interessant nok er de ansatte langt mer fornøyde enn brukerne med tilbudet i BOA. Og i dette tilfellet er det brukerne som har fasiten.

Men det er mye som er galt i BOA. Stort sykefravær, høy gjennomtrekk av ansatte, mangelfull opplæring, lang ventetid på bolig og mye mer. Halvparten av de pårørende er misfornøyde med tilbudet.

Ansvaret ligger hos oss som er politikere. Vi kan ikke som ordføreren skylde på kommunedirektøren. Når årets budsjett ble vedtatt med de rødgrønne stemmene inneholdt det store kutt i budsjettet til BOA. I tillegg må kommunedirektøren dekke inn overforbruket fra i fjor. Det sier seg selv at det er vanskelig å forbedre tjenestetilbudet samtidig som det skjer store kutt. Dette gjorde partiene som sitter med makten til tross for at de visste hvor dårlig det står til med tjenestene.

Rapporten viser at halvparten av alle som har klagd inn kommunen til statsforvalteren har fått medhold, fylkeslegen har vært kritisk til tjenestene i Trondheim og utallige pårørende har fortalt historier i media om sine dårlige opplevelser. Nå får vi se om kommunerevisjonens rapport får de rødgrønne partiene til å ta krisen i BOA på alvor.