"Gjennom denne avtalen blir revidert budsjett både grønnere, mer omfordelende, mer rettferdig og vi trekker Norge i riktig retning" – Kari Elisabeth Kaski (SV)

Bistandsnyhetene på dagens pressekonferanse kom ikke som noen overraskelse. Da regjeringen i mai foreslo å kutte fire milliarder i internasjonal bistand til fordel for å bevilge mer penger til Norges ukrainahåndtering, ble de møtt med massiv kritikk. SV og MDG var sterkt kritiske, det samme var Arbeiderpartiets eget ungdomsparti. Men også menneskerettighetsorganisasjonen Raftostiftelsen og FN gikk hardt ut mot den norske regjeringen.

Med den massive kritikken, og SVs tydelige standpunkt i saken, var det derfor som forventet at bistandsbudsjettet ble endret på i revidert nasjonalbudsjett. Men det er oppsiktsvekkende at utviklingsminister Anne Beathe Tvinnerheim (Sp) i mai uttalte at det var «helt nødvendig å utføre disse kuttene» på fire milliarder. Et par uker senere er det likevel «funnet» to og en halv milliard.

Misforstå meg rett, det er bra den rettmessige kritikken er blitt hørt og hensyntatt. Men det er sjokkerende at regjeringen i utgangspunktet mener at det i kjølvannet av koronapandemien, med økende klimautfordringer, varslede sultkatastrofer og millioner av mennesker på flukt på grunn av krig, er greit å kutte så mye i internasjonal bistand.

Trenden på meningsmålingene lover ikke godt for regjeringspartiene. Med den massive kritikken av bistandsbudsjettet, ble det helt nødvendig for regjeringen å endre retning. Det skal også SV ha æren for. Det vil likevel ikke være en styrket regjering som kommer ut av bistandsstormen. Det er en regjering som oppfattes som vinglete, som sender blandede signaler til befolkningen og verdenssamfunnet.

Hva skal vi tro når fremtidige kutt blir argumentert for som «helt nødvendige» – kan vi bare bla opp et par milliarder likevel?

Det er bra SV fikk gjennomslag for bistand. Men det er et illevarslende tegn at den norske regjeringen, som tidligere har gått fram som en internasjonal og solidarisk leder, nå er så vinglete.

Heldigvis er SV den voksne part, og forstår at det nå er, som Kaski uttalte på pressekonferansen, «tida for å stille opp med den hjelpen vi kan, og vise internasjonal solidaritet».