I sitt svar til Maren Grøthe, presenterer Vegard Sem mange påstander som ikke kan få stå ubesvart. Sems innlegg maler et bilde av Høyre som landbrukets og distriktenes beste venn, noe som, mildt sagt, er direkte usant.

Les også

Utvikling er hva landbruket og distriktene trenger, Grøthe

Her er et par grunner til at Høyre ikke er landbrukets beste venn:

  • Landbruket er den eneste næringen som har sin egen statlige klimaplan. Den gir Høyre blaffen i og går nå på tross av.
  • Høyres vil pålegge landbruket klimakrav, men vil ikke stille med en eneste krone til at klimatiltakene faktisk kan gjennomføres. Resultatet vil være nedleggelser av bruk og mindre bruk av jord. Det er ikke utvikling, det er avvikling!
  • Høyre kutter i satsingen på Bionova. Høyre vil altså straffe landbruket økonomisk med en CO₂-avgift, men Sem glemmer å nevne at man fjerne virkemidlene og pengene som skal bidra i arbeidet.
  • Høyre kutter også 20 millioner i beredskapslagring av korn, noe som er usmakelig i en tid hvor matsikkerhet er så viktig

Senterpartiet og regjeringen vil heller utvikle og satse på landbruk og bønder over hele landet.

Senterpartiet ønsker å styrke matsikkerheten i en tid der vår trygghet rundt mat er viktigere enn på mange tiår på grunn av sikkerhetssituasjonen i Europa. Jordbruksoppgjøret i år var et beredskapsoppgjør – for din og min trygghet av mat. At Høyre ikke tar matberedskapen på alvor er ingen overraskelse. Det er velkjente toner fra deres tid i regjering.

Les også

Trygghet og omfordeling må prioriteres nå

Her er noen grunner til at Høyre ikke er distriktenes beste venn:

  • Høyre prater om «Regjeringens skattesjokk». Det er interessant at Høyre viderefører 38 milliarder av de økte skattene. Påstander om «skattesjokk» gjelder da også Høyre, om noen var i tvil.
  • Å kutte i bredbåndsutvikling og gratis ferger rammer også næringslivet. Bredbånd og infrastruktur er avgjørende for at bedrifter kan etablere seg i hele fylket vårt.
  • Høyre kutter ut bygdevekstavtalene som skulle gått til Namdalen, Rindalen og Holtålen i Trøndelag.

Senterpartiet derimot vil satse på hele Trøndelag. Da er bygdevekstavtaler, bredbånd og infrastruktur viktig for at vi skal kunne ha lokalsamfunn i hele fylket. Å sikre utvikling, arbeid og bomuligheter over hele Trøndelag er helt essensielt for at det skal kunne bo folk i fylket.

Vi tror ingen trønderske bønder vil ha tilbake historiske dårlige jordbruksoppgjør og Sylvi Listhaug som landbruksminister. Fra Listhaugs knappe én milliard til bøndene, sikret Sandra Borch 10,3 milliarder. Det har altså noe å si at Senterpartiet sitter med landbruksministeren.

Så vi kan heller spørre Høyre: hvorfor vil noen sveve i en blå, stiv kuling når de kan elske i det grønne?