De aller fleste politiske partier på Steinkjer er enige om at vi vil bevare skjærelinja ved Nortura, og da har vi et fint utgangspunkt for videre dialog med Nortura sett fra et politisk ståsted. Kjempeflott.

Men Høyre og delvis Ap er mer interessert i politisk spill. Høyres gruppeleder Christine Agdestein vil at kommunen skal kjøpe opp tomta der Nortura ligger, problemet er bare at kommunen allerede eier deler av tomta der Nortura ligger. Hvordan å kjøpe opp resten av tomta skal hjelpe er uvisst. Kommunen har allerede et godt samarbeid med Steinkjer Næringsselskap når det gjelder å legge til rette for nye næringer og ny industri. Da trenger vi mer areal, og kommunen er alltid på tilbudssida når det gjelder nytt næringsareal.

Vi kan ikke gå i en ren krig med Nortura som det ble gjort på Otta. Dette sier seg selv. Det gjelder å ha en så bred og god dialog som mulig, slik at vi får reddet de 80 arbeidsplassene. Kommunen har lagt frem klare krav for Nortura, og å fjerne skjærelinjen frykter vi kommer til å lamme griseholdet i regionen. 18 prosent av all svineproduksjon i landet skjer i Trøndelag, og omlag 80 prosent av all svineproduksjon i Trøndelag foregår mellom Frosta og Snåsa. Det sier seg selv og skulle bare mangle at Nortura viderefører og sikrer arbeidsplassene, vi er et av landets største landbruksregioner, og da må det gjenspeile seg satsingen til Nortura.

Vi legger oss på tilbudssida og går gjerne i dialog om nye næringsareal. Nortura Steinkjer er trossalt det største svineslakteriet i landet, og da er en god dialog med ansatte og konsernledelsen så utrolig viktig for at vi viser hvor viktig disse arbeidsplassene er for Steinkjersamfunnet. Så en liten bønn til Nortura, vi kommer til å forlange og sette strenge krav for disse arbeidsplassene, fordi de er alfa omega for svineproduksjonen i Steinkjer og Trøndelag. Sats på oss!

Høyres gruppeleder nevner videre at Senterpartiet i Steinkjer er skyldig i diverse nedleggelser, dette skaper et totalvrengt bilde. Det var et stort flertall i kommunestyret som gikk inn for flytting av ungdomstrinnet fra Follafoss til Malm, det er ikke snakk om en skolenedleggelse, det var snakk om en intern flytting i den gamle kommunen. Det nevnes også dette med sykehjemmet i Malm, og igjen blir det skapt et totalvrengt bilde. Vi styrket helse og omsorgstilbudet ved å vedta 32 nye HDO-plasser. Det er stor enighet i kommunestyret om at det skal bli et eget demenstilbud, og et somatisk sykehjem i sentrum av Steinkjer. Sykehjems og institusjonsplassene skal altså inn til sentrum, mens kommunen vil ha et mer desentralisert tilbud for heldøgns bo og omsorg. Gruppeleder i Ap May Britt Lagesen hevder at vi tar imot noen tusenlapper på Mære i bytte mot arbeidsplassene ved skjærelinja. Makan til tull, og dette vet Lagesen like godt som oss.

Det er kjempebra at Mære Landbruksskole har havnet inn under statsbudsjettet, at NIBIO har kommet til Tuv og på Steinkjer, og at Innocamp blir et fyrtårn innenfor blå-grønn forskning, det skal Høyre-regjeringen ha, men der stopper det også. De har ført en statlig sentralisering som vi har merket stort på Steinkjer. Vi er den kommunen i Trøndelag som har mistet flest statlige arbeidsplasser, og kommunen får flere og flere arbeidsoppgaver, men mindre og mindre penger.

Dette går utover skolene, omsorgstilbudet og rammer kommuneøkonomien hardt. Landbrukspolitikken har også fått kjørt seg de siste åtte årene. Regjeringa nektet å møte inntektskravet til bøndene, og dette står ikke i stil til investeringene som skjer i landbruket. Vi kommer heller ikke utenom at de skal verne Børgin, selv om det er enorm lokal motstand mot dette, her innegår kommunestyrene i Steinkjer og Inderøy, og Sparbu, Sandvollan og Inderøy bondelag. Den nye regjeringen med Sp i spissen skal få Børgin ut av verneplanen, men først må vi få på plass den nye regjeringen.

Nå er det bra at Senterpartiet kommer i regjering så vi får slutt på den statlige sentraliseringen, fortsette satsingen på Steinkjer og Mære innenfor landbruksforskning, klimaforskning og matproduksjon, styrket kommuneøkonomien slik at vi kan gi mer tjenester nær folk, og tette inntektsgapet i landbruket. Senterpartiet ser hele bildet, og skal satse videre på Nortura-annlegget vårt, sikre arbeidsplassene, og øke bevilgningene til Mære. Det gjelder å ha flere tanker i hodet samtidig.

Dialog og krav er lagt frem, da trenger vi drahjelp, ikke et politisk spill.