Flere frykter et todelt helsevesen, viser Kantars Helsepolitiske barometer. Hva betyr det?

For min del handler et todelt helsevesen om at det offentlige ikke klarer å levere god nok kvalitet, så personer som har penger kjøper seg til bedre private tjenester. Jeg tror vi alle er enige om at det ikke er en god samfunnsutvikling at man skal være avhengig av å kjøpe seg gode helsetjenester. Slik er det heldigvis ikke i Norge i dag, men vi må kjempe for å bevare den fantastiske velferdsstaten vår.

Noe av det viktigste i det norske fellesskapet er at folk føler seg trygge på at det er kort vei til lik og profesjonell hjelp, omsorg og støtte, uavhengig av den enkeltes økonomi. Men utviklingen mot et todelt helsevesen kommer dersom det kun er det offentlige som skal levere velferdstjenester alene. Mange vil hevde det motsatte, men jeg skal forklare hvorfor det er viktig at vi har private som leverer tjenester på vegne av det offentlige.

I dag er det slik at det offentlige, stat eller kommune, har avtaler med mange private helse- og velferdsaktører. De private leverer da tjenester på oppdrag for det offentlige. Da kan du for eksempel bli henvist eller eventuelt velge en privat aktør, for eksempelvis behandling eller rehabilitering etter en sykehusoperasjon, uten at det koster deg noe ekstra. Det er det offentlige som tar regningen.

Når du blir eldre, så vil du på et tidspunkt ha behov for nødvendig hjelp for å få hverdagen til å gå rundt. Det kan være hjelp til renhold, matlaging, stell eller helsefaglig bistand. Tenk hvis du da havner i den situasjonen at du ikke er fornøyd med tjenesten du får levert fra det offentlige. Hvis din kommune ikke har avtale med noen private leverandører og du ikke har mulighet til å betale for en annen leverandør av egen lomme, så er du prinsippet sjakk matt. Du er "stuck" med leverandøren du er misfornøyd med.

Er du ikke fornøyd med tjenestene fra det offentlige, så bør du kunne velge en privat leverandør som kommunen eller staten har godkjent på forhånd og få tjenesten levert fra dem i stedet – uten at dette koster deg noe ekstra. Eller for eksempel hvis du har behov for psykisk helsehjelp og du ikke fornøyd med behandlingen du får hos det offentlige, da bør alle ha muligheten til å velge en godkjent privat leverandør. Eller hvis du ikke passer inn i standardløsningene innen barnevern, så skal du ha muligheten til å få et skreddersydd tilbud hos private. Det samme gjelder alle velferdstjenestene våre.

I Norge har vi en velferdsmiks, av offentlige og private aktører. Det er dette gode samarbeidet som har gitt oss verdens beste velferdssamfunn, og det er nøkkelen for å unngå et todelt helsevesen. I en velferdsmiks får alle, uansett inntekt eller sparekonto, mulighet til å velge private leverandører uten å betale noe ekstra. Dette gir valgfrihet til de mest sårbare gruppene. Samtidig som mangfoldet gir større kapasitet, fleksibilitet og skaper læring på tvers som utvikler velferdstilbudet.

Alle fortjener gode velferdstjenester. Spørsmålet er om alle skal få størst mulig innflytelse over egen situasjon og kunne velge bort noe til fordel for noe bedre. Svaret mitt er soleklart ja. Da må vi satse videre på den velferdsmiksen det norske velferdssamfunnet er bygget på.