Derfor er fagbevegelsen viktig

Alida Domaas, spaltist i Nidaros

Alida Domaas, spaltist i Nidaros Foto:

Av
DEL

MeningerDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Åtte timers arbeidsdag, den femte ferieuken, pensjonsordningene, sykelønnsordningen og en kollektiv forståelse av at problemer i arbeidslivet løses best i fellesskap er noe av det fagbevegelsen og streik har ført med seg. I et stadig tøffere arbeidsliv er dette noe en må ha med seg.

Jeg er oppvokst i en familie der alle til enhver tid har vært fagorganisert. Faren min snakket om hvordan klubben i El og IT tok opp små og store problemer på arbeidsplassen med ledelsen og hvordan de stilte opp for hverandre da det ble permitteringer. Besteforeldrene mine, som nå er over 80 år, er fortsatt medlem i Fagforbundet og snakker stadig om viktigheten av å være fagorganisert. Det er derfor kanskje ikke så rart at fagbevegelsen ligger mitt hjerte nært. Selv om du ikke er oppvokst i en familie der fagbevegelsen har vært et naturlig tema rundt middagsbordet bør du sette pris på hva de har gjort og fortsatt gjør for at du og jeg skal ha et godt arbeidsliv.

For mange er kanskje fagbevegelsen litt fjernt. I Norge er rundt 1 av 2 arbeidstakere organisert i en arbeidstakerorganisasjon. Ser en historisk på utviklingen har tallet lenge ligget på rundt 50 prosent, men skillelinjene mellom offentlig og privat sektor er derimot en skummel trend. I offentlig sektor er 80 prosent av arbeidstakerne organisert, mens andelen i privat sektor er på 38 prosent. Med en voksende arbeidsstyrke innen privat sektor kan det derfor bety at andelen organiserte vil minke med årene. Dette er bekymringsverdig da vi ser kampene fagbevegelsen har kjempet og fortsatt kjemper i dag.

Fagbevegelsen kjemper vår felles kamp for et anstendig arbeidsliv. Mange har kanskje hørt og lest om Fyrstikkarbeiderstreiken i 1889. Lønnen var dårlig, arbeidsforholdene ofte helsefarlige, og da lønnen i oktober 1889 ble satt ned, streiket 372 av de kvinnelige arbeiderne. Streiken ble avsluttet 13.desmeber uten større resultat for de steikende. Selv om kravene ikke førte frem fikk streiken satt lys på de dårlige forholdene i mange fabrikker som i senere tid førte til nye lover og forskrifter som bedret arbeidsforholdene. Samtidig satte den lys på hvordan virkemidler som faglig organisering og skikkelig streikeledelse kan bruke i kampen for faglige rettigheter.

Siden 1889 har mange kamper blitt tapt og vunnet som følge av faglig organisering. Det var LO-medlemmenes storstreik i 2000 som ga oss den femte ferieuka. Det var Fellesforbundets trussel om streik som i år fikk på plass kravet om kvinnegarderober på norske byggeplasser. Og for å ikke glemme at det var fagbevegelsen som kjempet frem 8-timersdagen i 1919.

I dag står over 1000 vektere og 8000 bussjåfører i streik i kampen for høyere lønn og for fremtiden for yrkene. Disse yrkene er samfunnskritiske, og er yrker vi trenger i fremtiden. Vekterne sørger for trygghet, din og min trygghet på kjøpesenteret, på flyplassen, i bybildet og mange andre steder. Nå under korona sørger de også for at smittevernet blir opprettholdt i det offentlige rom. Bussjåførene sørger for at vi kan komme oss fra A til B på en enkel måte til nesten alle døgnets tider. Dette er yrker vi nesten tar for gitt i hverdagen, men rettighetene og lønnen er ikke noe en skal ta for gitt. For hvem skulle tro at en måtte ut i streik for å få mer tid til rutiner som sikkerhetskontroller på bussen?

Det nye arbeidslivet fører med seg nye kamper. Som følge av korona-pandemien har arbeidslivet for mange blitt mer usikkert. Flere står uten jobb, mange skimter permittering rundt hjørnet og mange er permittert. Et trangere arbeidsmarked fører også til et stadig større press på rettighetene i arbeidslivet. Flere bransjer kunne melde om brudd på arbeidsmiljøloven nå under korona-pandemien. LOs sommerpatrulje fant også at det var flere brudd knyttet til sommerjobber enn tidligere.

Selv med åttetimers dag, fem ukers ferie og velferdsgoder som pensjon og sykelønn viser vekterstreiken, busstreiken, og arbeidsforhold nå under korona at fagbevegelsen fortsatt er nødvendig. Og jeg håper at du, selv om du ikke er født inn i en familie der alle er organiserte, ser viktigheten av kampene som har blitt kjempet og blir kjempet i dag.

Send debattinnlegg her «

Bli med i debatten i Trøndelag!

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken