Selskapet Ocean Geoloop AS skal satse 100 millioner på CO2 fangst kan man lese i Trønder Avisa sin nettutgave 11 desember. Videre står det å lese at; Gjennom å utnytte flere naturlige organismer i havet, mikroalger og tunikater, skal det nystiftede selskapet Ocean GeoLoop AS gjøre praktiske pilotforsøk på CO2-fangst nede i fjorddypet, der sluttproduktene skal bli biodrivstoff. Sitat slutt. Og det er her man har mange grunner til å reagere. Skal man virkelig bruke 100 millioner til å pumpe CO2 i sjøen - rett i sjøen - i håp om at CO2 skal gi ekstra næring til mikroalger og tunikater? Og om man lykkes mer økt vekst på tunikatene, så skal man virkelig produsere et produkt som skal gi biodrivstoff til fossilmotoren? Hva skjer med produktet når det da blir forbrent i en fossimotor? Jo man får mer CO2.

I en rapport fra Vestlandsforskning kunne man i 2018 lese at ved å produsere tunikater i sjø, så kunne man produsere hele ni ganger - du leste riktig - ni ganger mer enn det fôrbehovet lakseoppdrett har med dagens biomasse. Årsaken er at tunikater, også kalt kappedyr eller sekkedyr, inneholder hele 60 % protein etter at vannet har blitt presset ut.

Det blir feil å putte proteinrik tunikater som kan være råstoff til fiske-og dyremat på tanken, som drivstoff i en fossil motor. Tunikater inneholder store mengder protein og omega-3, så det er bedre å bruke dem i trøndersk matproduksjon, som fór til fiskeoppdretten og til husdyra.

Det skurrer når man har som mål å produsere drivstoff for fossile motorer, da oppnår man egentlig enda mer CO2 i atmosfæren. Da ender prosjektet opp som en grønnvasking av fossilmotoren. I tillegg er det tvilsomt hvor effektiv metoden egentlig er for CO2-fangst. Man vil nok i stedet ende opp med å tape mye energi og mat.

Både oppdrettsnæringa og husdyrhold er i dag avhengig av import av soyabasert fôr. Man kan forenklet si at norske husdyr og norsk oppdrettslaks spiser opp regnskogen. Soyaproduksjonen er en direkte årsak til tap av regnskog, og er lite bærekraftig.

Dette prosjektet er en fantastisk mulighet for Trøndelag å bli selvberget på fôr, og lede an i grønnere matproduksjon. Når vi i tillegg er klar over at hovedutfordringen for produsentene er å produsere fôr som inneholder omega-3 – et viktig stoff fisken ikke lager selv, så sier det seg selv at det er lite smart å putte dyre og fiskemat på tanken

Derfor håper jeg at selskapet kan tenke seg om flere ganger - før de kun satser på fossilmotoren - som snart byttes ut av elmotoren over hele samfunnet.

Prosjektet til Ocean GeoLoop AS er spennende og interessant. Det er positivt at man bruker innovasjon ift. CO2 fangst, men sluttresultatet blir noe annet enn CO2-fangst - om man ikke da satser på aldri så liten fôrrevolusjon, selskapets hovedformål ved Norske Skog på Skogn.