Gå til sidens hovedinnhold

Det blir mange Ronglan-kryss for ett kryss på en 110-vei!

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Krav om flere kryss. I de siste ukene har det vært noen debattinnlegg med krav om flere kryss på ny E6 enn hva planene (som har 110 km/t standard) viser. En nylig lokal ytring kom etter at Nye Veier ikke lenger vil bygge helkryss i Vassmarka/Åsen, og før det uttrykte politisk ledelse i Levanger og Verdal misnøye med bare et kryss ved hvert av tettstedene. Engasjementet er bra, men ingen ser ut til å ville gå løs på «elefanten i rommet», nemlig selve forutsetningen om 110-vei, som har som følge at det gir svært kostbare kryss, og at det da blir færre av dem.

Interntrafikken dominerer over gjennomgangstrafikk på E6 mellom Steinkjer og Åsen. Ny vei bør være så attraktiv for trafikk internt i regionen at den blir brukt, men bruken vil bli langt mindre med få kryss. Ulempen med å kjøre omveier for å bruke ny vei blir for stor og da er det plutselig ikke trafikkgrunnlag for 110-vei! Dette rammer ikke bare privatbilene, men også i høy grad intern næringstrafikk.

Nøkkelen til det hele er valget mellom 90 km/t og 110 km/t standard. Ingen vil innrømme det åpent, men tilsynelatende har «bestillingen» fra departementet i sin tid låst fast utredningene til bare å gjelde trasevalg med høyeste fart. 110-standard gir kostbare og arealkrevende kryss. Sammenlign gjerne kryssene på ferdigstilt 110-vei på Østlandet med f.eks. krysset på Ronglan. Det blir mange Ronglan-kryss for ett kryss på en 110-vei! Hold det Nye Veier sier om at de vil spare minst 100 mill.kr ved å bygge halvkryss i Vassmarka, opp mot at hele oppgraderingen Vassmarka-Ronglan kostet 190 mill.kr. Det er innlysende at med 90-vei kan man anlegge flere kryss uten at kostnadene eksploderer.

Og det er også flere fordeler:

  • Samferdselsdirektoratet har pekt på at 90 km/t standard tillater mer gjenbruk av eksisterende vei, med en oppgradering slik som man gjorde på Vassmarka-Ronglan. Det gir bedre jordvern og mye lavere kostnader. Ca 40% av distansen Ronglan-Mære kan gjenbrukes på denne måten, med 90% besparing i forhold til ny vei med 110-standard.
  • Smidigere linjeføring (kurveradiusen halveres) gir også bedre jordvern der hvor ny vei er nødvendig.
  • På ny vei gir 90-standard, som tommelfingerregel, halvering av kostnadene i forhold til 110-standard. Dette gjelder de resterende 60% av distansen.
  • Fortsatt kan man gjøre som på veien sør for Steinkjer til Vist, nemlig å ha 90 km/t kurvatur med 4 felt, for den delen av strekingen der trafikkgrunnlaget måtte være stort nok. Dette kan f.eks. brukes på strekningen Mule-Verdal, hvor trafikken er størst.
  • Større del av interntrafikken vil bruke ny vei, og minsker presset på avlastningsveiene.
  • Man får større fleksibilitet i plassering av næringsarealer.

Så med 90-vei får vi en vei som er mer egnet vei for trafikken internt i regionen (nok kryss), mye bedre jordvern og langt lavere kostnader.

Det negative ved 90-vei ar at man bruker 5 ½ min ekstra fra Ronglan til Mære, i forhold til 110-vei, men det gjelder jo ikke godstransporten, dersom de ikke bryter fartsgrensa saftig. Det som betyr mest er å bli erstatte de lange strekningene med 50-, 60- og 70-vei, til dels i kø, med 90-vei. Det kan det faktisk være samfunnsøkonomisk lønnsomt! Men å øke farten videre til 110 km/t vil nok være nesten umulig å forsvare med samfunnsøkonomi med det trafikkgrunnlaget vi har. Hver time spart blir veldig kostbar.

Den eneste grunnen til å bygge er kryss etter 110-standard i Vassmarka må vel være at man tenker å fortsette videre med 110-vei. Men derfra til Ronglan fungerer vel veien riktig så bra, eller? Og hva med behovet for ny vei Mære-Steinkjer? Det virker ganske meningsløst å bruke enorme summer her hvor trafikken flyter fint, i stedet for å bruke våre felles penger på andre, og gode, tiltak.

Så oppfordringen til våre politikere er å være klare – i alle anledninger - på å la overgangen fra 110-standard til 90-standard gå sør for Vassmarka! Da koster det ikke over 100 mill.kr ekstra å få fullkryss.

Kommentarer til denne saken