I leserinnlegg i Trønderdebatt 17. februar fra Torvald Kragøe Skjelvan og i mail fra Morten Brandtzæg, begge i 3. klasse ved Mære skole, er ordfører, politikere i Steinkjer og oppvekstsjef utfordret på at det skulle vært mer skolesvømming i 3. klasse.

Tusen takk for at dere engasjerer dere. Og tusen takk for at dere er så tydelig på at dere ønsker å lære å svømme. Ja, for det er viktig. Jeg er helt enig.

Det er gode spørsmål dere har sendt oss. Jeg har sjekket litt nærmere om det dere spør om, og har funnet ut følgende:

Tidligere har elevene i Steinkjer kommune hatt svømming i 3.klasse, i Verran i 4.klasse. Fra høsten 2020 fikk skolene i Norge en ny læreplan. I den har det kommet noen endringer. Når det gjelder svømming skal elever etter 2. klasse ha lært å «leike og utføre grunnleggjande øvingar med tilvenning til vatn, som å dykke, flyte, gli, skape framdrift, hoppe uti og orientere seg i vatn». Etter 4. klasse skal elevene «vere symjedyktig ved å falle uti på djupt vatn, symje 100 meter på magen, og undervegs dykke ned og hente ein gjenstand med hendene, stoppe og kvile i 3 minutt (imens flyte på magen, orientere seg, rulle over, flyte på rygg), så symje 100 meter på rygg og ta seg opp på land».

Ut fra denne endringen har derfor dere som i år går i 3. klasse hatt skolesvømming hvor målet har vært at dere skal lære det som 2. klasse skal kunne ut fra den nye læreplanen. Både 2. og 3. klasse har derfor fått/skal få denne opplæringen i år.

Dette vil si at dere som går i 3.klasse i år, får mer svømming allerede når dere kommer i 4.klasse. Jeg skjønner at dere kunne tenkt dere å vært i bassenget flere ganger i vinter. Når dere har kjørt til Follafoss for å svømme har dere hver gang vært litt lengre tid i bassenget, enn det de var på Dampsaga. Dette for å sikre mer svømming når dere først har kjørt til Follafoss.

Det er også krav til 6. klasse i læreplanen. De skal kunne «utføre grunnleggjande teknikkar i symjing på magen, på ryggen og under vatn, og .. gjennomføre sjølvberging i vatn.»

Ungdomskoleelevene må vi nå i tillegg prioritere for å sikre at de har lært det de skal gjennom alle åra. Som dere skjønner kommer det til å bli flere år med skolesvømming framover.

Nå når Dampsaga har vært stengt har det vært bra vi har basseng i Follafoss. Et klart flertall i kommunestyret har nå bestemt at vi skal pusse opp Dampsaga bad. På slutten av dette året står nye Dampsaga klar for skolesvømming igjen. Det blir bra, og det gleder vi oss alle enormt til.

Igjen, takk for at dere spurte oss om dette, da vet dere at det blir mer svømming allerede neste år.