Fredag legger statsminister Erna Solberg (H) og samferdselsminister Knut Arild Hareide (KrF) fram ny Nasjonal Transportplan (NTP) som skal være styrende for samferdselsinvesteringene fram til 2033. Lekkasjene har vært mange, og det er grunn til å tro at det aller meste av innholdet allerede er solgt ut av lokale stortingsrepresentanter. Og skal vi dømme ut fra de mange utspillene fra Elin Agdestein (H), Andre N. Skjelstad (V) og stortingskandidatene Øyvind Håbrekke/Åste Marie Lande Lindau (KrF) kommer nordre deler av Trøndelag svært godt ut av den nye NTP'en. I alle fall når det gjelder E6-utbygginger.

Ifølge stortingspolitikerne settes det av nærmere 15 milliarder kroner til E6-utbygging i planperioden, i tillegg til at det bevilges ekstra penger til fylkesvegene. Det er en enorm satsing som vi antakelig ikke har sett maken til fra tidligere regjeringer. Det fortjener de skryt for. Selv om mange vil hevde at det er på sin plass og at Nord-Trøndelag har ventet svært lenge på dette. Nå ser det ut til at vegpengene endelig vil komme. Satsingene innebærer at E6 Åsen - Mære skal bygges, samt strekningen Selli - Asp nord for Steinkjer som har vært planlagt i mange år, skal realiseres i løpet av planperioden. Det siste utspillet fra regjeringspartiene lokalt var at det kommer tre milliarder kroner til en svært etterlengtet utbedring av E6 fra Grong og til Nordlandsporten. Det er også et prosjekt som har stått på ønskelista i mange år. I følge Skjelstad kommer den første milliarden ganske raskt, og han har forhåpninger om at gravemaskinene går for fullt allerede neste år. Pengebruken i den nye NTP'en vitner om at det er valgår, og at regjeringen vil strekke seg svært langt for å sikre seg fire nye år i regjeringskontorene.

Det er ingen tvil om at de lokale stortingsrepresentantene har gjort en solid jobb overfor regjeringen med å selge inn de nordtrønderske prosjektene, og de har fått uttelling. Men i og med at det meste av innholdet i planen allerede er kjent, blir det mest spennende å se hva NTP'en faktisk ikke inneholder. Ingen av stortingspolitikerne har nevnt verken Trønderbanen eller utbedringen av E14 fra Stjørdal og østover til riksgrensa på Storlien. Det kan sannsynligvis ikke bety annet enn at det ikke er funnet plass til disse prosjektene i transportplanen.

Utbedringen av E14 er kostnadsberegnet til seks milliarder kroner, og prosjektet fikk planleggingspenger i 2017. Men det er lite sannsynlig at det vil skje de store tingene på denne strekningen de neste 10-12 årene, hvis utbedringene ikke får plass i NTP. Det samme gjelder Trønderbanen. Elektrifisering og klargjøring for to tog i timen vil stoppe på Stjørdal, og utbyggingen fram til Steinkjer vil fortsatt være i det blå. Det er skuffende og det vil regjeringen merke, spesielt fra opposisjonen, i timene etter at den nye planen er lagt fram.