Levanger kommune har et økende problem når det gjelder ungdommens fritidstilbud. Det er alt for få tilbud. Det er viktig å gi unge et tilbud for å skape og styrke relasjoner under trygge omgivelser. På Levanger kommune sine hjemmesider leser jeg:

«Det er sammen vi skaper et best mulig tilbud for barn og unge i Levanger. Derfor jobber Levanger Kommune på tvers av etater og samarbeider med innbyggere, skoler, studenter, næringslivet, frivilligheten, lag og foreninger og andre, for å skape gode oppvekstmiljø for barn og unge i Levanger».

Når jeg leser dette på hjemmesiden til Levanger kommune tenker jeg at det er et fungerende ungdomstilbud i kommunen. Og det er jo en del aktiviteter, men altfor få. De som finner seg til rette og er fornøyd med tilbudene til ungdommen, merker sikkert ikke at det er et økende problem for de som ikke finner seg til rette i en aktivitet. I de tilbudene som er tilgjengelig i dag er det enten for få som møter eller for mye folk på aktiviteten. Mange, og spesielt ungdommer, vil ha et rolig og trygt sted å henge med venner og det er ikke så lett hvis det er mange andre til stede.

Hvis det kommer sterkere midler inn i ungdomsorganisasjonene vil det være mulig å ansette fagfolk for å skape et større tilbud. Vi har også merket tidligere at det er en givende og sterk dugnadsånd i Levanger, og det kan også være en mulighet for ivrige ildsjeler å hjelpe ungdomsorganisasjonene.

I Levanger er det et ungdomshus som er åpent to dager i uken, og hvis det kommer styrkede midler inn i ungdomshuset kan det kanskje være åpent flere dager. Jeg skjønner at det koster penger å skape mange flere tilbud, men det handler mye om prioriteringer i kommunen. Jeg og mange ungdommer håper at det vil bli endring i de allerede eksisterende ordningene og at det vil oppstå nye tilbud for ungdommene.