Alkoholbruk er en av de viktigste årsakene til tap av friske leveår i befolkningen, og er samtidig årsak til betydelige sosiale problemer for andre enn bare brukeren selv.

De fleste voksne nordmenn drikker alkohol. Mer enn fire av fem. Folk flest drikker bare innimellom, mens det er noen få som drikker både ofte og mye. Det er nok besnærende å tenke at det er storforbrukerne som er problemet. Imidlertid er det slik at det meste av skadevirkninger på samfunnsnivå skyldes allmenn drikking. Sammenhengen mellom det totale alkoholkonsumet og alkoholrelaterte skader og sykdommer er svært tydelig. Dette er ikke antakelser eller spekulasjoner – det er noe vi vet og som har solid grunnlag i forskning.

Fenomenet gjør seg gjeldende over alt der alkohol er en del av kulturen. Europa er den regionen i verden hvor alkoholproblemet er størst. Selv om totalforbruket i Norge ligger lavere enn ellers i Europa, er forbruket likevel høyt. Til forskjell fra land lenger sør i Europa, er drikkingen i Norge preget av at det drikkes mye om gangen. Mange av de som drikker beskjedent, drikker mye når de først drikker. Det fører til at vi får «flere skader per liter» enn i land hvor de drikker mer, men mindre om gangen.

Særlig bekymringsfullt er det at vi etter en tid med redusert forbruk blant ungdom, nå ser en økning i forbruket blant dem. Særlig gjør dette seg gjeldende i Oslo og de andre store byene. Samtidig ser vi en stadig stigende normalisering av alkohol i samfunnet – når vi drikker, hvor vi drikker og hvordan vi drikker. Vi ser på denne måten at reguleringene i alkoholpolitikken settes under stadig press.

Europakommisjonen har i sin EU Beating Cancer Plan tydelige anbefalinger for å forebygge skader fra alkohol. Til uka gjennomføres for niende gang en kampanjeuke for oppmerksomhet om skader knyttet til alkoholbruk. Årets kampanje setter søkelys på viktigheten av restriksjoner innen markedsføring og avgiftspolitikken. Dette er sentrale elementer også i den norske alkoholpolitikken. Imidlertid er det slik at disse elementene er under press. Derfor er det viktig å ikke sove i timen. Bærebjelkene i alkoholpolitikken må løftes fram og aktive tiltak for å redusere det totale alkoholforbruket må settes på dagsordenen.

EUs kampanjeuke kan være en god anledning til å brette opp ermene, ta i et tak og stå opp for tiltakene i alkoholpolitikken. Vi vet at de både er nødvendige og at de virker.