Gå til sidens hovedinnhold

Det er et ledelsesansvar å opparbeide en personalpolitikk som viser en verdsetting av yrkesutøverne.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Mange skoler og lærere varsler om et sterkt press. Skolene ønsker å skape gode klasse - og læringsmiljøer. Skape kvalitet i skolen.

Det meldes om nedgang i voksentetthet.

Fagforbundet Trøndelag er bekymret over konsekvensene av at barna ikke får den oppfølgingen de trenger og har krav på.

Til tross for økende anerkjennelse av barne – og ungdomsarbeiderens kompetanse har fagarbeideren fortsatte en uklar plass i arbeidsfordelingen. Mange arbeidsgivere kjenner ikke godt nok til utdanningen og fagarbeiderens kompetanse.

Lærerne kan få god støtte fra andre yrkesgrupper både til å avdekke utfordringer og til å gi barna den hjelpa de trenger. Barne – og ungdomsarbeideren skal verken være eller erstatte læreren, men kan bidra til et støttende og utviklende læringsmiljø.

Barne og ungdomsarbeideren er lite integrert i skolens løpende virksomhet og en marginal endring i fagarbeiderens arbeid og inkludering ville kunne berøre lærere og barna betydelig.

Det handler om systematisk og strategisk bruk av de flerfaglige ressurser som allerede fins i skolen.

Men da må ikke disse ressursene kuttes, de må økes.

Fagforbundet mener at skoleledelsen må involvere seg sterkere med konkrete planer for hvordan skolen skal utnytte ressursen fagarbeideren er og koble den til et samarbeid med øvrige aktører i skolen.

Det er et ledelsesansvar å sørge for kvalitet i skolen.

Kommentarer til denne saken