Da jeg har ventet på svar fra Trondheim kommune i snart ett år, velger jeg å si noen ord i offentligheten!

Jeg og Rigmor Fjærli eier Heimdal Blomster AS sammen, vi er nå i vårt åttende år som butikkeiere, men har jobbet i samme butikk i mange år forut.

I de senere år har det skjedd store forandringer i Heimdal sentrum, gamle forretningsbygg og bolighus har blitt revet, nye moderne høyblokker har blitt bygd og blir fortsatt bygd. Den eldre generasjon på Heimdal synes det er store endringer, de kjenner seg ikke igjen, vi prater daglig med våre kunder, ofte er moderniseringen og sentrum tema.

Vi snakker selvfølgelig positivt om endringene, et sentrum trenger utvikling, Trondheim kommune trenger flere boliger, og det er i høyden kommunen vil vi skal bo. Greit nok det, det er nok også fint på takterrassene med benker og beplantning. Fint er det nok også på hver enkelt veranda, balkong, platting til hver enkelt av oss, iallfall nå som våren endelig ser ut til å treffe trøndersk jord.

Men så vil jeg tilbake til selve sentrum på Heimdal, og til spørsmålet til kommunen som jeg sendte på mail.

Jeg spurte hvor og hvem jeg kunne henvende meg til om eventuelle midler fra kommunen til et hyggeligere sentrum hos folk på Heimdal. Når jeg selv er i Trondheim sentrum føler jeg meg nærmest som turist i en annen storby, så fint og hyggelig er det!

Benker å sitte på i fleng, vakker beplantning som skiftes etter avblomstring og sesong, alltid kos å ta en kopp kaffe på en benk, å bare ta inn alle inntrykk. Slik har vi det altså ikke på Heimdal, jeg føler det er Heimdalingen sin tur nå!

Sist kommunen forsøkte fikk vi benker og beplantning som rett og slett ble for stort, passet ikke inn med det overflødige fra Olav Trygvassonsgt. som ble forsøkt plassert her og der på Heimdal. Så mitt åpne spørsmål til kommunen er følgende:

Finnes det midler for å gjøre det noe mer hyggelig å besøke Heimdal?

Da tenker jeg på benker og beplantning, tydelig merket offentlig toalett for våre kunder og reparering av store hull i asfalten, slik at våre kunder ikke ødelegger bilene eller seg selv om man sykler eller tråkker feil når man ferdes gjennom vårt sentrum.

Jeg synes Heimdal er en fin bydel av Trondheim, mange trivelige kunder og hvor vi også har mulighet for en prat, det gir både kunden og oss bak kassa det lille ekstra i forhold til alle kjøpesentrene. Vi har kunder i alle aldre og det er vi så takknemlig for, vi ønsker å være til hjelp med blomster i alle anledninger i livet uten at de nesten ødelegger seg før de kommer inn butikkdøra.

Så, Trondheim kommune, til hvem og hvor henvender jeg meg?