Gå til sidens hovedinnhold

Det er ikke beboerne på Lade, Byåsen eller Ranheim som øker de økonomiske forskjellene i Trondheim. Det er det en feilslått politikk som gjør.

Ved å ødelegge kvaliteter som mennesker verdsetter i nærmiljøet sitt, ødelegger vi for fellesskapet.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Ragna Vorkinnslien skriver i Trønderdebatt at «å bevare alt som er og motsette seg all fortetting er en politikk som kun gagner borgerskapet og bidrar til å øke de økonomiske forskjellene».

Etter snart 40 år med deregulert boligmarked framstår det i beste fall naivt å tro at høyere, større og bredere blokker vil gjøre det lettere for arbeiderklassen å kjøpe egen bolig. Særlig synlig har dette blitt i Oslo der markedet er så trangt at vanlige folk ikke har sjans til å kjøpe noe eget, samtidig kaster regjeringa koronapenger etter utleierne som sitter med tomme leiligheter. Det er ikke bare mangel på boliger, men også fordelingen av dem, som er problemet. Svært mange som ønsker å etablere seg i en by, bor der allerede. Spørsmålet er hvem som eier boligen. Jeg mener Vorkinnslien bommer når hun faller for utbyggernes gjentakende argument om at det ikke bygges stort nok i Trondheim og at dette er årsaken til de høye prisene.

Trondheim har i lang tid hatt en planløs vekst. Til tross for at det ligger føringer om hvordan byen skal vokse, blant annet i byvekst-avtalen, har ikke dette fått utslag i praktisk politikk. Resultatet av manglende planer for hvor byen skal vokse, er at kommunen sliter med å komme ajour med skolekapasiteten. Det er derfor flere ferdigregulerte boliger som står på vent grunnet manglende offentlig infrastruktur. Dette løses bedre av å innføre, og ikke minst følge opp, planer for hvordan byen skal vokse. Ikke av å vedta høyest og størst i hver en eplehage man kommer over.

Det er ikke beboerne på Lade, Byåsen eller Ranheim som øker de økonomiske forskjellene i Trondheim. Det er det en feilslått politikk som gjør. Ved å sette middelklassen opp mot borgerskapet, har du klart nettopp det - satt middelklassen opp mot borgerskapet. Du har ikke gjort det lettere for arbeiderklassen å etablere seg i en sikker og god bolig.

Neste spørsmål blir hvordan vi gjør det lettere for arbeiderklassen å etablere seg. Jeg er enig med Vorkinnslien i at det trengs et kommunalt utbyggingsselskap. I dagens politiske landskap er det lettest å peke på utviklingen av Nyhavna som startskuddet for en slik satsing. Der eier Trondheim kommune grunnen og har alle forutsetninger for å bygge en bydel på innbyggernes premisser. Men heller ikke det er problemfritt all den tid det ikke finnes gode nok alternativer for verken havnevirksomheten eller kulturlivet som holder til der i dag.

Uavhengig av Nyhavna må et kommunalt utbyggingsselskap tenke annerledes enn de profittdrevne utbyggerne for å lykkes. Hensikten med å drive i egenregi forsvinner dersom dette ikke kommer befolkningen til gode. Også venstresida må erkjenne at omgivelsene påvirker oss. Da bør det være et mål å gjøre disse så bra som mulig samtidig som vi kjemper for en mer rettferdig boligpolitikk. Ved å ødelegge kvaliteter som mennesker verdsetter i nærmiljøet sitt, ødelegger vi for fellesskapet. Frihet og rettferdighet er større enn at alle bor i blokk.

Kommentarer til denne saken