Året som har gått har vært brutalt for mange virksomheter, også i Trøndelag. Det siste vi trenger er at næringslivet blir omtalt som organiserte hvitsnippkriminelle.

I Stortinget nylig påsto Arbeiderpartiet at Høyre vil fjerne formuesskatten på arbeidende kapital for å gi «full skatterabatt for virkelighetens finansmenn à la Adam, Henrik og Jeppe kjent fra TV-serien Exit». Ap misbruker «Exit»-serien for å score enkle poeng. Enten har de ikke sett serien, eller så har de ikke forstått den.

Exit handler om fire investorer med mye penger og manglende moral. Hele handlingen kretser rundt grov innsidehandel og flukt fra Skatteetatens klør.

Det er nettopp her poenget ligger: Exit portretterer kriminelle som unndrar seg skatt. Om du ikke betaler skatt, er det revnende likegyldig hvorvidt det er Høyres eller Aps innretning på formuesskatten som gjelder.

Etter ett år med pandemi står en rekke bedrifter i en svært usikker økonomisk situasjon. Det er lite Exit-stemning å spore i Trøndelags næringsliv. Noen har allerede gått konkurs, og enda flere vil antagelig følge etter. Tretten prosent av NHO-bedriftene i Trøndelag vurderer at det er reell risiko for konkurs. Elleve prosent planlegger oppsigelser. Det er grusomt å være vitne til at hardtarbeidende mennesker mister livsverket sitt, at ansatte i disse bedriftene mister jobben sin og at velferdsmusklene i lokalsamfunn svekkes fordi bedriftene opphører og ikke lenger bidrar med skatt til kommunene.

At Ap setter norske eiere i samme bås som Exit-gjengen, viser at partiet har mistet kontakten med virkeligheten. De Arbeiderpartiet i realiteten tråkker på er hardtarbeidende skattebetalere ikke bare i Trøndelag, men i hele landet. Formueskatten rammer nemlig ikke Adam, Henrik eller Jeppe. Her er noen av verdiskaperne som betaler formuesskatt, eller kan havne i skatteposisjon:

  • Mikael som driver Selbuhus i Selbu
  • Jarl som driver Orkel i Orkland
  • Arnt Ove som driver Overhalla Betongbygg
  • Arnstein som driver Minera Skifer på Oppdal
  • Karl Martin, Roald og John Erik som driver Duun på Levanger

… og mange, mange, mange, mange flere.

Ikke alle eiere støtter avskaffelse av formueskatten. Men de fortjener et mer edruelig ordskifte om den. Disse menneskene er ikke samfunnsfiender. De er samfunnsstøtter. De nevnte bedriftene og eierne bak sysselsetter ca. 1500 mennesker rundt omkring i sine lokalsamfunn. Å behandle dem som superrike, grådige eller umoralske ødelegger bare debatten.

Når Ap legger ut på valgkampturné, vil de møte folk i hele Trøndelag som sliter med formueskatten. Tror du at Ap vil se dem i øynene og si at kutt i formuesskatt bare er noe som beriker finans-gjøglere på Aker Brygge?