Verdal Arbaiderpartis varaordførerkandidat, Tor Martin Nordtømme, kommer med en del feil i sitt debattinnlegg 29. november. Vi i Helgådal Montessori ønsker å gi oppdaterende opplysninger til innlegget.

Les også

Nei til flere privatskoler i Verdal!

Nordtømme kommer med påstander om at alternative pedagogiske skoler, slik Helgådal Montessori er, driver skolen slik en bedrift kan gjøre – der eiere kan ta ut utbytte. Det er direkte feil og misvisende, vi har ikke lov til å ta ut utbytte. All støtte vi får går direkte tilbake til elevene.

Vi får ikke noe tilskudd fra Verdal kommune, bortsett fra eventuelle lønnsmidler til elever med enkeltvedtak om spesialundervisning. All vår inntekt kommer fra staten, og den er på 85 prosent av det som Verdal kommune får fra staten til sine elever. Foreldrene betaler dette skoleåret 300 kroner per måned per elev, og for den summen får elevene måltider hver dag.

Hos oss så er det ikke lommeboka til foreldrene som bestemmer hvem som går på vår skole. Vi har barn med foreldre fra alle samfunnslag i kommunen, lik de offentlige skolene. Hos oss i Helgådal Montessori er alle velkommen.

Vi har siden oppstarten i 2018 opplevd at vi har fått tilflytting til Verdal, Helgådal og Vera fordi vi har et slikt alternativt pedagogisk tilbud. Det mener vi styrker Verdal som kommune, utkantene i kommunene og ikke minst til slutt også skoletilbudet i Vuku.

Vi ønsker gjerne at Verdal kommune satser på de offentlige skolene. Verdal kommune skal fortsatt være en attraktiv kommune der folk skal bosette seg, få jobb og gjerne stifte familie. Samtidig er vi glad for at det finnes alternative pedagogiske muligheter, uansett lommebok og bakgrunn, for dem som måtte ønske det for sitt barn.