Gå til sidens hovedinnhold

Det er ingen som vet hvor mange hytteeiere som kan tenkes å kjøpe seg snøscooter med et slikt frislipp

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

I mange år har Levanger kommune forvaltet bruken av motorkjøretøy, deriblant snøscootere i naturen – til allmennhetens beste. Kommunens bærende prinsippet har vært at mest mulig transport på fjellet skal skje ved profesjonell leiekjøring. Før jul ba imidlertid formannskapet kommunestyret i Levanger om å stemme ja til et forslag om å gi frislipp for snøscooterkjøringen på fjellet. Hvorfor? Og, i så fall, hvem vil det være bra for – neppe for folk flest som bruker fjellet til rekreasjon og friluftsliv, naturen eller dyrelivet?

Formannskapet sitt forslag gikk ut på at alle hytteeiere som ikke har brøytet vei frem til hytta på fjellet, får kjøre bagasje og utstyr opp til hytta med egen snøscooter etter søknad. Det ble foreslått at slik kjøring kan skje døgnet rundt i ukedagene. Fire timer lørdag formiddag og ettermiddag, og tre timer på søndagskvelder. Med dette forslaget ville det altså vært mulig for hytteeiere å kjøre snøscooter til hytta fra en parkeringsplass på fjellet med en pose peanøtter og en sekspakning øl som bagasje midt på natta en vanlig torsdag, eller en skjærtorsdag hvis det faller seg slik. Ønsker vi slik motorisert og unødvendig ferdsel i fjellet dag og natt? Er det kommunens folk og ressurser som skal brukes til å kontrollere denne trafikken? Politiet? Eller tenkes det en slags selvjustis? Det finnes flere eksempler på at slik selvjustis ikke fungerer, og at det har ført til mange, lange, bitre og unødvendige konflikter der hvor man ellers søker ro – i fjellheimen.

Det er ingen som vet hvor mange hytteeiere som kan tenkes å kjøpe seg snøscooter med et slikt frislipp. Men vi vet at det er mange hytter i Levanger, og at det på utfartsdagene allerede er mange som tar opp til parkeringsplassene som utgangspunkt for skiturene sine. På enkelte dager, for eksempel nå sist romjul var det allerede trangt på Vulusjøen. Hvordan tenkes logistikken om vi ser for oss flere titalls snøscootere med sleder, og ekstra bilhengere? Tenkes det ekstra areal, brøyting og strøing slik at det blir plass for disse ekstra kjøretøyene oppe i fjellheimen? Hvem tar i så fall denne regninga? Jeg tror ikke forslaget om å slippe fri scootertrafikken på fjellet har tatt høyde for problemene som kommer til å oppstå med økt motorisert ferdsel.

I forslaget til det nye reglementet for motorisert ferdsel så ligger det at det skal legges opp traséer opp til hver enkelt hytte som det skal kjøres etter. I mange av hytte- og fjellområdene på Levanger så ligger hyttene og skiløypene tett. Det vil være vanskelig å legge denne motoriserte og støyende trafikken i traséer som ikke går langs med, eller krysser, skiløypene. Et annet moment er at flere av hyttene ligger i verneområder, for eksempel Øvre Forra, og i områder med rein. Er det støy og trafikk ønskelig? Dyreliv, naturen og turfolket trenger neppe denne trafikken.

Formålet med motorferdselloven er å begrense motorisert ferdsel på fjellet, ikke øke den. Når regjeringen i høst åpnet for at kommunene kunne behandle reglene for motorferdsel i naturen, så var ikke det med et krav om å øke motorisert ferdsel i utmark. Det er også fullt mulig å tilrettelegge for hyttefolket gjennom dagens ordning med leiekjøring med snøskuter. Fylkesmannen roser Levanger kommune for håndteringen av motorferdsel i fjellet, og anbefaler at ordning med leiekjøring blir videreført. Leiekjørerne har kommunalt løyve, lang erfaring, kjenner fjellet godt, har riktig utstyr og godt omdømme. Det har vært få konflikter knyttet til snøscootertrafikk i Levanger kommune. Forslaget om å åpne for transport med privat scooter vil kunne ta fra leiekjørerne næringsgrunnlaget – slik at de må legge ned tjenesten sin. En brukbar snøscooter koster fra noen titalls tusen kroner og oppover. Den har, som de fleste andre kjøretøy, verditap og vedlikeholdskostnader. De hytteeierne som ikke ønsker å ta denne kostnaden, eller av andre årsakerikke ønsker å ha en scooter stående ved hytteveggen, risikerer med forslaget om frislipp i scootertrafikken å bli stående uten et tilbud om transport opp til hytta.

Saken om bruken av snøscooter kommer opp igjen i kommunestyret på nyåret. RØDT ser ikke at et frislipp av privat bruk av snøscooter vil være positivt for annet enn de som synes det er kjekt å kjøre snøscooter. Men det er ingen menneskerett å kjøre verken snøscooter, motorsykkel, firhjuling eller annet motorisert kjøretøy i naturen. RØDT mener at hensynet til naturen, friluftsfolk og dyreliv må veie tyngre enn at hver enkelt skal ha mulighet til å dundre pils og peanøtter inn på hyttetrappa.

Kommentarer til denne saken