Martin Herje skriver at vi mest sannsynlig har et sammenfallende mål. Det er vi helt enige i. Vi har et felles mål om å gi pasientene i Midt-Norge et trygt og godt helsetilbud.

Det er ingen tvil om at tiden etter innføringen i november 2022 har vært tøff. Det har vi full forståelse for. Og vi beklager utfordringene dette har ført til for ansatte i helsetjenesten som allerede står i en svært krevende arbeidshverdag.

Les også

Uttalelsene fra Garåsen og Vanvik fremstår som renspikket løgn

Det jobbes målrettet med forbedring av løsningen basert på innmelding og prioritering gjort av alle klinikker på St. Olavs hospital. Vi jobber tett med St. Olavs fageksperter. I samarbeid med fagfolkene på radiologi har Helseplattformen gjennomført en grundig gjennomgang av løsningen og det har blitt gjort flere forbedringer etter oppstarten i november.

Vi tar utfordringene til radiologimiljøet på alvor og det er tilført økte ressurser for å kunne ferdigstille planlagt arbeid fortløpende i hele perioden frem til høsten. Det betyr ikke at vi er i mål, men at vi er på riktig vei.

Når det gjelder problemstillinger rundt katastrofeblod, er dette noe Helseplattformen jobber med å undersøke og kartlegge nærmere i tett samarbeid med aktørene.

Vi vil forsikre om at Helseplattformen har et oppriktig ønske om å formidle både presis og relevant informasjon. Den nye pasientjournalløsningen kommer til å være et sentralt verktøy for helsetjenesten i Midt-Norge fremover og derfor er det viktig for oss å bidra til et godt faglig og kommunikasjonsmessig samarbeid med alle aktører.