«Folk fortjener bedre og sanne svar fra Marte Mjøs Persen», skriver kommentator Hilde Øverbekk i Stavanger Aftenblad lørdag. Det er mye en kan kritisere Persen og regjeringen for, og de får da så hatten passer i alle aviser og kommentarfelt i disse dager. Men kritikerne kan bli litt vel ivrige også, særlig når de mener å ha «sannheten» på sin side.

Øverbekk hevder at «det er rett og slett ikke sant at en makspris på strøm vil mørklegge Norge eller tømme magasinene», og benytter Bjørnar Moxnes som sannhetsvitne; fordi prisen har vært i gjennomsnitt 33 øre per kWt siste 10 år før 2021, så kan umulig en makspris på 35 øre (som Rødt har foreslått) skape problemer.

Man kan gjerne kritisere Persen for å være «utydelig», men hvis man skal beskylde henne for usannheter bør man i det minste ha forstått problemstillingen selv. La meg være så tydelig som jeg kan her: Det Øverbekk og Moxnes hevder er usant.

For det første har vi allerede en maksimal pris i spotmarkedet for strøm, den er på 45 kroner per kWt. Prisen er satt så høyt fordi det skaper trøbbel for kraftsystemet og markedet hvis man når taket. Tidligere var taket «bare» 20 kr per kWt, men da prisene i Trøndelag kom opp i 10 kr per kWt allerede i vinteren 2010 så man behovet for å flytte grensen.

Hvis markedet når makspris, så er det fordi tilbudssiden ikke klarer å mette etterspørselen på et gitt tidspunkt. Det betyr at man er over i en rasjoneringssituasjon, altså at noen områder rett og slett må mørklegges fordi det ikke er nok effekt tilgjengelig. Så langt har Persen altså rett.

Hva så om vi bare satte makspris til 35 øre, slik Rødt har foreslått? Det er lett å si det, men for å gjennomføre det i praksis må man ha et markedsdesign som støtter denne muligheten.

Dersom man hadde forsøkt å innføre makspris på 35 øre kun for de norske spotprisområdene, så ville det ført til full eksport til Europa i alle tilfeller der den europeiske markedsprisen er høyere enn 35 øre. Vi ville altså forpliktet oss til å eksportere kraft også i en situasjon med relativ knapphet i norske magasin, fordi norske produsenter ikke ville hatt mulighet til å sette prisen høyere. Det ville ført til raskere tømming av magasinene i den situasjonen vi nå står i, og Persen får rett igjen.

En annen morsom konsekvens av dette forslaget er at når makspris på 35 øre nås i et slikt system, så er det ikke lenger balanse i tilbud og etterspørsel. Det vil si at markedet vet ikke hvem som skal levere effekten! Det er selvfølgelig ikke noe problem for Rødt, som gjerne vil tilbake til leveringsplikt og politisk styring av strømprisen, men det er på det rene at vi da må trekke oss ut av det europeiske markedet, slik det fungerer i dag.

Så til påstanden om at «fordi vi har hatt en pris på 33 øre i gjennomsnitt, så har vi i praksis sett at 35 i maksimal pris vil gå bra». Dette argumentet er så banalt at det overraskende om ikke Moxnes selv skjemmes over å ha fremmet det. Markedet har ikke ansvar for å bestemme gjennomsnittlig pris gjennom 10 år. Markedet skal derimot sette pris for hver eneste av de 87 658 timene i løpet av ti år, og med Moxnes forslag så ville vi i disse årene hatt bortimot 35000 timer hvor markedet ikke klarte å bestemme hvem som skulle levere hva i NO1.

Men problemene til Moxnes slutter ikke der. I en verden hvor norske vannkraftprodusenter kun får betalt 35 øre per kWt, så vil man også svekke produsentenes insentiv til å levere effekt utover beste virkningsgrad på kraftverket. Dersom et kraftverk kjører på f.eks. 90 prosent virkningsgrad relativt til bestpunkt, og makspris er satt til 35 øre per kWt, så betyr det at produsenten i realiteten bare får betalt 31,5 øre per energiekvivalent. Dermed ville du raskt kommet inn i en effektskvis på kalde vinterdager. Statnett ville da måttet regulere produsentene utenfor spotmarkedet. Dermed ville man faktisk ha flyttet prisdannelsen vekk fra spotmarkedet og over til regulerkraftmarkedet. Eller skal makspris gjelde der også?

Forstår Moxnes og Øverbekk konsekvensen dersom Statnett ikke får anledning til å sette prisen høyere ved effektknapphet? Hva slags tvangsmetode skal eventuelt. benyttes for å unngå mørklegging?

Synes du dette var komplisert? Ja, da har vel Persen fortsatt ordene sine i behold.

Moxnes kan selvsagt parere med at han ønsker å ha tilbake samkjøringen fra tiden før Energiloven. Ja, det går an. Alt er mulig, men det er villedende å si at det er «makspris» man ønsker, uten å samtidig presentere et alternativt markedsdesign som vil fungere. Rødt ønsker ikke «makspris», de ønsker «politisk styrt pris», og Aftenbladets kommentator gikk fem på.