Vi som bor i Levanger er i en ganske god, og kanskje også litt heldig situasjon ut fra potensial og muligheter vi har sammenlignet med de fleste andre kommuner i nordre del av Trøndelag. Folketallet er økende, vi har et spennende arbeidsmarked i kommunen og det er høyt trykk på boligbygging.

I tillegg kommer ny E6 mellom Åsen og Kvithammar og en utbedret E6 videre til Trondheim, noe som betyr 10 minutter til Stjørdal fra Åsen eller 30 minutter fra Åsen til Ikea. Dette betyr også at om vi setter passerspissen på Rådhuset i Levanger vil vi innenfor en times reiseavstand kunne nå svært store deler av Trøndelags bo og arbeidsmarked, etter at E6 ferdigstilles mellom Åsen og Ranheim.

Levanger Høyre ønsker å være tydelige på at Åsen Barne- og ungdomsskole som den fremstår i dag er til stor hinder for tilflytting og vekst. Skolen er nedslitt og ineffektiv, hele småtrinn har klasserom fra før 1960 som er tilnærmet uforandret fra da til i dag. Ikke er det dedikert musikkrom, naturfagrom eller formingsrom, det mangler rom for spesialundervisning og lærerne har heller ikke tilfredsstillende fasiliteter.

Ikke fungerer ventilasjonen som den skal, det er skadedyr på det som fungerer som skolekjøkken og det finnes også en rekke andre utfordringer og hindringer som ikke burde være der for våre barn og ungdommer i skolehverdagen. Kommuneøkonomien er ikke spesielt god, men Åsen Barne- og ungdomsskole kan ikke utsettes lengre.

Det er på høy tid å bygge ny skole og det er trolig mest samfunnsøkonomisk fornuftig å gjennomføre denne utbyggingen i løpet av 2024. Storsamfunnet var under Erna Solbergs ledelse svært tydelige på at det å benytte 5–6 milliarder kroner på E6 mellom Åsen og Stjørdal, er for Norge som helhet blant det mest samfunnsøkonomisk fornuftige vi kan gjøre.

Som politiker i Levanger blir det da veldig opplagt at det mest fornuftige vi kan gjøre selv for Levanger, blir å legge til rette for tilflytting og vekst.

Det er utfordrende å finansiere en investering på i overkant av 200 millioner for en kommune som allerede har høy nok gjeld, men Levanger Høyre mener det bør finnes alternativer for en slik ekstraordinær finansiering. Derfor har vi forventninger til konklusjonen i den grundige utredningen av demografisk utvikling i Åsen med bakgrunn i ferdigstillelse av ny E6 sørover til Trondheim.

Vi mener det kan være verdifullt å regne på om sannsynlig tilflytting forsvarer investeringen i ny skole. Gode oppvekstvilkår, en reiseavstand på rundt en halv time til Norges fjerde største by, umiddelbar nærhet til internasjonal flyplass og betydelig lavere kostnad for førstegangsetablerere enn i områdene sør for oss. Dette er faktorer som påvirker attraktiviteten til et lite samfunn veldig mye.