Gå til sidens hovedinnhold

Det er på høy tid å forenkle staten

Artikkelen er over 1 år gammel

Siden Høyre-regjeringa inntok maktens kontorer i 2013, har byråkratiet og den statlige pengebruken på PR- og konsulenttjenester est ut som en gjærdeig.

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.


Aldri før har
det vært så mange direktorater her i landet. Staten bruker milliarder på konsulenter som klekker ut slagord og resultatkrav som har fint lite med grunnleggende offentlige tjenester å gjøre. Så glad har regjeringen Solberg blitt i å ha flest mulig på den statlige lønningslisten, at stortingssalen måtte ommøbleres for å få plass til alle statsrådene.

Offentlige tjenester er betalt av folk – og er til for folk. Barn og unge skal ha en barnehage og skole å gå til. Helsevesenet skal ta vare på deg når du blir syk. Politiet skal komme når noen trekker kniven, enten du bor på Ila eller i Namdalen. Så enkelt. Men tydeligvis så vanskelig. For new public management har gått helt over styr. Lærere, sykepleiere og politifolk må bruke mer og mer tid på å skrive evalueringer og oppfylle målkrav. Og hvert år bruker offentlige etater svimlende summer på ting som ikke gir folk bedre tjenester.

Omdømmemålinger av offentlige virksomheter er en av utgiftene som gjør det skarpt i konkurransen meningsløs pengebruk i offentlig sektor. En slik type måling handler i bunn og grunn bare om å se hvor populær eller upopulær man er sammenlignet med andre i en konkurransesituasjon.

Hvorfor trenger for eksempel Finansdepartementet en omdømmemåling? Meg bekjent har finansdepartementet vårt monopol på det å være finansdepartement.

Eller hva med Tollvesenet? Er det viktig for de å være populære blant folk som smugler varer inn i landet vårt?

Ingen offentlig etat trenger å bruke skattepenger på omdømmemålinger. Av den enkle grunn at de er ikke bedrifter i et marked.

Noe annet meningsløst er alle tomme visjoner og slagord enhver offentlig etat med respekt for seg selv har blitt fortalt av en konsulent at de må ha.

La oss for eksempel se til Politiet. Ifølge politiet.no skal en politiansatt nå kjennetegnes på blant annet følgende måter:

«Jeg tar ansvar» - det skulle være en grunnleggende egenskap for å jobbe i politiet.

«Jeg er tilgjengelig» - skulle også være en selvfølge. Men det er ikke alle de dyktige politifolkene her i landet sin skyld at regjeringa har gjennomført en politireform som gjør at mange av de er utilgjengelige.

«Jeg er helhetsorientert» - premie til den som kan si hva en helhetsorientert politimann er.

«Jeg er nyskapende og endringsvillig». Tja. Det siste vi trenger i et væpna oppdrag er nyskapende politifolk.

Det er nærliggende å tro at et knippe godt betalte konsulenter har hatt en finger med i spillet her.

De som til syvende og sist har ansvaret for at denne trenden løper løpsk, er likevel regjeringa. Men de ser ut til å ha glemt at folk ringer ikke 112 for å spørre om de kan sende en tilgjengelig, helhetsorientert, nyskapende og endringsvillig politipatrulje som tar ansvar. Folk ringer for å få hjelp.

Det er på høy tid å forenkle staten. Per september 2020 er det 70 direktorater, 11 flere enn i 2007. Antall ansatte i hver av dem varierer, men det blir jo fort flere hundre ansatte i hvert direktorat. Her trengs en omfangsrik ledergruppe med direktør, underdirektør, HR-sjef, kommunikasjonssjef, informasjonssjef, økonomisjef og IKT-sjef.

Hver av disse har en armé av mellomledere, som driver mellomledelse av en hær med seniorrådgivere, rådgivere og førstekonsulenter. Disse rapporterer sine resultater til mellomlederne, som igjen kan rapportere til ledergruppa om at joda, her i direktoratet blir det gjort mye godt direktoratarbeid.

Og det gjør det, selvsagt. Men spørsmålet er: Trenger vi alle disse direktoratene som overlapper hverandre? Nei, mener Senterpartiet. Vi vil kutte i antall direktorater. Kutte konsulentbruken. Ikke bruke en snau milliard på statlig PR. Kutte ut detaljstyringa. La lærere, sykepleiere, politifolk og alle andre offentlige ansatte slippe å fylle ut alle skjemaer.

La de heller få utføre jobben sin, det er tross alt det de er ansatt for å gjøre.

Kommentarer til denne saken