Skattepolitikken i Norge er favoriserende, noe som til tider kan være svært ødeleggende for enkelte viktige næringer. En av næringene som rammes av urettferdig skattepolitikk er vannkraft.

Norge er bygget på et prinsipp om at vi sammen eier naturressursene, og alle næringene som bruker naturressurser betaler en slags leie til staten, også kalt grunnrenteskatt. Vannkraft betaler hele 59% skatt, mens vindkraft bare betaler 22%. Forskjellen mellom dem skyldes hovedsakelig grunnrenteskatten.

Vi i Norge er verdensledende på produksjon av fornybar energi. Alene står vannkraft for 93% av kraftproduksjonen her til lands. Likevel har vannkraft stort potensiale til å kunne produsere enda mer energi, men skattepolitikken som føres i dag gjør at det ikke lønner seg. En mulig løsning her er å kutte ned grunnrenteskatten på vannkraft.

Norge har holdt på med vannkraftproduksjon i omtrent 100 år. Mange av anleggene har ikke blitt oppgradert på mange år. Det betyr at den nye teknologien ikke blir tatt i bruk, og det fulle potensialet for produksjonen av energi blir ikke tatt i bruk.

For å forklare dette med litt andre ord; tenk på mobiltelefonen din. Når den har blitt noen år gammel, vil batteriet etter hvert ha mindre og mindre levetid. Samtidig utvikles det stadig nye mobilbatterier med bedre kapasitet og levetid. Det samme gjelder for turbinene vannkraftanleggene bruker.

Ved å oppgradere turbinene i de eksisterende vannkraftanleggene, vil man kunne produsere mellom 15 og 20 TWh mer energi hvert år. Det gir en økning i Norges totale kraftproduksjon med ca 10% hvert år. Til sammenligning tilsvarer det hele Norges vindpark, som bidrar med 15,6 TWh årlig.

Skal vi klare å nå målene vi har satt oss, så er vi nødt til å gjøre endringer i skattepolitikken slik at den faktisk bidrar til mer fornybar kraftproduksjon og ikke hindrer den. I tillegg vil en oppgradering av eksisterende anlegg føre til mindre nye naturinngrep enn å bygge ut nye anlegg.

Ved å senke grunnrenteskatten kan vannkraftanleggene oppgraderes og kraftproduksjonen økes. Vi er nødt til å løfte blikket og se det større bildet. En oppgradering av eksisterende anlegg vil føre til en høyere energiproduksjon og mindre naturinngrep. En fantastisk vinn-vinn-situasjon.