Gå til sidens hovedinnhold

Det er på tide at kompetanse og utdanning anerkjennes, også lønnsmessig !

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Over 7 000 lærere, sykepleiere og andre med høyere utdanning i barnehager, skoler, helseinstitusjoner og bibliotek har vært i streik siden torsdag 27. mai.

Under fjorårets tariffoppgjør i KS-området ble det enighet om en tilleggsprotokoll om lærernes lave lønnsutvikling og bruk av ufaglærte vikarer. Det skulle utarbeides en rapport som skulle legges til grunn for tariffoppgjøret nå i vår.

Rapporten viser at undervisningspersonalet har hatt 14,1 prosent lavere lønnsvekst i perioden 2004–2020 enn andre ansatte i kommune, unntatt ledere. KS erkjenner faktisk dette faktum.

Hvis undervisningspersonalet skulle hadde hatt samme lønnsutvikling som de andre kommunale ansatte fra 2004 til 2020, ville årslønna i år dermed vært i gjennomsnitt 50.000 kroner høyere.

Men KS har ikke vært villig til å tilby mer lønn utover en ramme på 2,8 prosent. En adjunkt med 16 års ansiennitet ville få et sentralt tillegg på kr. 17.500. Men dette lønnstillegget ville blitt «spist opp» av prisstigningen, som er anslått å bli, nettopp, 2,8 prosent. Det betyr i realiteten null-vekst.

Frontfagsmodellen innehar stor fleksibilitet. Men KS har dessverre nedprioritert et viktig virkemiddel for å rekruttere og beholde kvalifiserte lærere i skolene; nemlig lønn.

Under fjorårets tariffoppgjør var det bare offentlig sektor som lojalt forholdt seg til ramma på 1,7 prosent. Industrien, finansnæringen og andre i privat sektor gikk langt utover ramma. I snitt endte lønnsoppgjøret i privat sektor med en økning på 2,25 prosent.

Når privat sektor i fjor tok ut større tillegg enn forventet, kunne man forvente at offentlig sektor fikk en større andel av rammen ved årets oppgjør. Men, nei da, KS har ikke fraveket føringene fra oppgjøret i privat sektor en tomme. NHO-sjef Ole Erik Almlid uttalte «at frontfagsmodellen må beskyttes også i krisetid» (uten å erkjenne det faktum at privat sektor gikk langt utenfor den avtale ramma i fjor) og advarte derfor KS om å belønne grupper som sykepleiere og lærere med høyere lønn.

Tilliten til KS' arbeidsgiveransvar og dets praktisering av frontfagsmodellen har blitt betydelig svekket blant lærerne.

KS' forhandlingsleder Tor Arne Gangsø sier at han er glad for en løsning som sikrer kjøpekraften for kommunalt ansatte. Han beklager at Unio takket nei til dette, og velger å gå til streik i en krevende situasjon for landet. - Unios krav i forhandlingene på 3,5 prosent var umulig å innfri.

KS' avvisning av Unios lønnskrav (om en betydelig, men anstendig, reallønnsvekst) har skapt berettiget harme blant Utdanningsforbundets medlemmer. Og stor streikevilje.

Gangsø er såre tilfreds med lønnsoppgjøret, men burde heller bekymre seg for den dystre realiteten ute i «Skole-Norge»:

For tredje år på rad er det kraftig nedgang i søkningen til lærerutdanningen. Det gjelder både barnehagelærere, grunnskolelærere og lærere i videregående skole.

Tall fra SSB viser at 15 prosent av årsverkene i grunnskolen utføres av personer uten lærerutdanning. I videregående utgjør andelen 21 prosent.

I en undersøkelse fra i høst svarte halvparten av lærerne som deltok at de har søkt eller vurderer å søke andre jobber utenfor skolen.

Nullvekst løser ikke problemet. Lønn er og blir det sterkeste virkemiddelet for å rekruttere og beholde dyktige medarbeidere for å kunne tilby innbyggerne gode tjenester. Det er, som nevnt, ikke bare lærere blant Unios medlemmer som er tatt ut i streik, men også sykepleiere, bibliotekarer og andre kommunalt ansatte.

Onsdag i neste uke trappes streiken opp. 13.370 flere Unio-medlemmer tas ut i streik. 20.760 vil da være tatt ut i streik, i 16 kommuner og ti fylkeskommuner fra Alta i nord til Kristiansand i sør.

KS må erkjenne den samfunnskritiske rollen lærere, sykepleiere, barnehagelærere og andre ansatte med høy kompetanse og lang utdanning i kommunene har. Det er på tide at kompetanse og utdanning anerkjennes, også lønnsmessig. Vi avventer en invitasjon fra KS om å ta plass ved forhandlingsbordet på nytt.

Kommentarer til denne saken