Jeg ser at politisk redaktør Snorre Valen raljerer over kommentar jeg hadde på en oppringning fra Nidaros med spørsmål om vi hadde vurdert å redusere lønn for og få budsjett til og gå opp. Jeg synes det er synd at Valen prøver å redusere arbeidsledighetskrisen vi står i til et billig populistisk poeng.

Poenget mitt var at 100.000 kroner ned i lønn er ikke er i nærheten av sammenlignbart med dem som nå går arbeidsledige. Å få redusert lønna med 40 prosent er svært dramatisk for alle de som blir arbeidsledige.

Jeg kan godt forstå at Snorre Valen som stort sett har gått mellom godt betalte jobber som ungdomspolitiker og stortingsrepresentant ikke skjønner hva det innebærer å være arbeidsledig.

Som bygningsarbeider i mange år har jeg flere ganger vært arbeidsledig og gått på arbeidsledighetstrygd. Jeg vet at det er ekstremt vanskelig å få endene til og møtes.

Jeg kjenner at det ville ikke hjulpet meg da, og de ikke vil hjelpe noen nå, om noen politikere hadde skrudd seg litt ned i lønn for å få en god klikksak i Nidaros.

De som står utenfor arbeidslivet i dag trenger at mediene og politikere tar krisen på alvor. Vi går inn for et budsjettforslag med fokus på å klare å få flere i jobb. Både gjennom en styrking i NAV, og kommunale investeringer som vil skape flere jobber. Det handler faktisk om å gjennomføre politikk som nytter.

Hvorfor skriver ikke Nidaros om det? Hvorfor vil dere ikke utfordre oss politikere på hva vi gjør for få ned arbeidsledigheten?