Gå til sidens hovedinnhold

Det er viktig å legge lista så høgt at en kan gå rakrygga under!

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Eierskap til programmet gir trygghet, det gir stolthet, det gir sjøltillit, det gir entusiasme – og det er smittsomt!

Ja, og det høres og det vises, når Jonas Gahr Støre snakker om viktigheten av at «De store oppgavene løser vi best sammen!»

I Arbeiderpartiets nye programforslag er hovedsakene: Trygt arbeid til alle, et sterkt forsvar for offentlig velferd, en effektiv og rettferdig klimapolitikk.

Arbeid og inntekt gir trygghet for den enkelte, for familier og for lokalsamfunn. Et anstendig og seriøst arbeidsliv, hvor ansatte er organiserte og har medbestemmelse, sikrer kompetanse og konkurransekraft! Vi trenger flere dyktige og stolte fagarbeidere, både i privat og offentlig sektor. Derfor foreslår Arbeiderpartiet et kraftig løft for yrkesfagene. Utstyrsløft, tre lærlinger pr tusen innbygger og en kraftigere satsing på høyere yrkesfaglig utdanning.

Høyreregjeringen har redusert distriktspolitiske virkemidler, som har medført svekket konkurransekraft i distriktene. Arbeiderpartiet er opptatt av at arbeidsplasser og bosetting i bygdene styrkes og da må blant annet differensiert arbeidsgiveravgift opprettholdes som virkemiddel for de rundt 200 distriktskommunene som har lavere sats i dag!

Arbeiderpartiets drøm er et sterkt fellesskap hvor vi gjør forskjellene mindre og mulighetene større uansett bakgrunn og bosted.

Etter politiske føringer og sentrale styringssignaler, så sendte NAV-Trøndelag ut et brev 20. august, som er unntatt offentlighet, om kutt i 68 plasser til Arbeidsforberedende trening (AFT). Kapto i Skaun mister alle sine fem plasser og Rosenvik i Orkland mister fem av 35 plasser. I dag er ventelistene på AFT-plasser lange og de øker. Da blir det feil medisin å kutte plasser for de som trenger det mest.

Ved utgangen av august mottok mer enn 357.000 personer i alderen 18-67 år uføretrygd. Antallet personer som mottar uføretrygd har aldri vært høyere! President; Det skaper større forskjeller og det skaperutenforskap.

Arbeiderpartiets ambisjon er et sterkere fellesskap hvor vi løser de store oppgavene sammen.

Regjeringen innførte Avbyråkratiserings- og effektiviseringsreformen (ABE-reformen) i 2015, og har siden kuttet budsjettet til alle statlige virksomheter med 0,5-0,7 prosent årlig. Kuttene betyr blant annet at NTNUs budsjett for 2020 kuttes med 34 millioner og det samlede kuttet siden 2015 er på hele 230 millioner. Helge Holden, professor ved Institutt for matematiske fag ved NTNU skriver at: «Dette er ingen reform – det er kutt i budsjettene som medfører dårligere tilbud og kvalitet i undervisningen og forskningen!».

Politirollen må ha en rekke kjennetegn som «små enheter», «nært samarbeid med publikum», «integrasjon i lokalsamfunnet» og «forebygging som hovedmål». Det var dette Arbeiderpartiet la til grunn i sin tolking av nærpolitirollen og som skulle sikre nærhet og trygghet i hverdagen for folk!

Lokalsykehusene må utvikles og styrkes og fødende må sikres følgetjeneste, derfor vil Arbeiderpartiet styrke jordmortjenesten i kommunene, hvor folk bor og lever sine liv.

Arbeiderpartiet vil aldri godta at offentlige velferdstjenester som barnehager, skoler, sykehjem og sykehus tappes av penger og fagfolk for å bygge opp private tilbud– Høyre øker forskjellene blant folk og mellom by og land!

Til slutt vil æ gjenta: Eierskap gir trygghet, det gir stolthet, det gir sjøltillit, det gir entusiasme og det er smittsomt! Og da er det er viktig å legge lista så høgt at en kan gå rakrygga under!

(Dette innlegget ble holdt av Stortingsrepresentant Jorodd Asphjell i dagens trontaledebatt i Stortinget, og er gjengitt med tillatelse -red.)

Kommentarer til denne saken