Gå til sidens hovedinnhold

Det er virkelighetsfjernt å være mot veiutbygging

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Jonas Langset Hustad hevder i et innlegg i Trønderdebatt at utbygging av motorveiprosjekter er virkelighetsfjernt, fordi forskning viser at bedre veier bare fører til enda mer trafikk – og dermed enda mer kø. Jeg mener tvert om det er virkelighetsfjernt å være mot veiutbygging.

Deler av vårt veinett er stadig direkte farlig, rasutsatt og underdimensjonert. For å ta et lokalt eksempel: Før den nye E6 mellom Trondheim og Stjørdal ble bygget gikk veien gjennom alle tettstedene i Malvik. Konsekvensen var mange alvorlige ulykker, hvor både biler og myke trafikanter var involvert. Hver gang tunellene på E6 stenger får vi testet hvordan livet i Malvik ville være uten motorveien.

Les også

Jeg stemmer MDG fordi de andre partiene er for naive

Forskningen som Hustad viser til bygger på en rekke forutsetninger. For eksempel at de nye veiene ikke kapasiteten like raskt som behovet vokser. Her i Norge henger samferdselspolitikken godt sammen: Vi bruker milliardbeløp på å styrke kollektivtrafikken i storbyene, for eksempel gjennom miljøpakken i Trondheim.

Vi krever inn bompenger på mange av de store veiprosjektene, har høye drivstoffavgifter og det koster mye å parkere i byene. Det motiverer flest mulig til å reise kollektivt. I tillegg bygger vi ut veier som gjør det mulig å bo og arbeide i hele det lange og tynt befolkede landet vårt.

Nye, gode veier gjør det trygt å ferdes i trafikken, og får folk og varer raskt frem. Det er ikke virkelighetsfjernt å bygge veier, det er nødvendig for å bygge landet vårt.

Kommentarer til denne saken