Gå til sidens hovedinnhold

Det grønne skiftet kommer ikke uten olje og gass

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Med overskriften «Oljen er ikke framtida» har SV-kandidatene Siv Furunes Lars Haltbrekken skrevet et innlegg hvor desier «Vi må gi ungdommen tro på ei framtid med trygge arbeidsplasser som møter klimautfordringene. Det viktigste olja bidrar med til det norske samfunnet i dag er ikke penger inn på konto, det er arbeidsplasser for en høykompetent arbeidsstokk, både på sokkelen og i leverandørindustrien»

Les også

Oljen er ikke framtida

Etter Høyres syn er dette innlegget i beste fall villedende. Her tar de to SV-erne grunnleggende feil omkring betydningen av de arbeidsplassene olje og gass-industrien representerer. Olje og gass-arbeidsplassene har i minst femti år vært særdeles viktig for utviklingen av Norge, og de vil fortsatt være det i mange år fremover. Denne næringen har betydd, og betyr fortsatt også en skog av underleverandører i små og mellomstore bedrifter over store deler av Norge. Den særdeles gode velferden i Norge er bygd på olje og gass, og denne industrien vil fortsette med å bidra til vår gode velferd i mange år fremover. Framtidens industri bygges på dagens industri, og olje og gass vil fortsatt være sentralt i dette i mange år fremover.

Høyre er veldig tydelig på at det grønne skiftet kommer ikke uten olje og gass. Dagens ungdom må få riktig informasjon, slik at de ser at sammenhengen mellom å bygge ny grønn og blå industri på skuldrene av dagens industri, gir trygge grønne og blå arbeidsplasser i fremtiden

Industrien satser inn i det grønne skiftet

Aker Solutions Verdal er et godt eksempel på denne industrien i Norge. Aker Solutions Verdal sier selv at de er i startfasen av det grønne skiftet, og har store ambisjoner. I 2025 er målsettingen at en tredjedel av omsetningen skal komme fra fornybare prosjekter. I 2030 skal dette økes til to tredjedeler.

Les også

Rystad-rapporten: En fin powerpoint for spesielt interesserte uten relevans for politikken.

Dette er et tydelig signal på at industrien er i fart inn i det grønne skiftet, og har store ambisjoner på egne vegne. Men samtidig viser dette også at olje og gass-prosjekter fortsatt vil være en meget viktig del av fundamentet for denne type bedrifter, slik at man faktisk har et økonomisk grunnlag for å komme gjennom det grønne skiftet med de økonomiske muskler i behold. Dette betyr at mange olje og gass-prosjekter må og skal planlegges og gjennomføres enda i mange år.

Klima-endinger grunnet eksport av olje og gass

Debattantene påstår at dagens eksport av olje og gass er i strid med målet om å få bukt med farlige klima-endringer. Her må man se på hvilke energi-kilder vår olje og gass fortrenger i en verden som har behov for mye energi. Fortrenger olje og gass fra Norge utvikling og utbygging av Grønn energi ?? Svaret på det er nei. Men norsk olje vil derimot fortrenge kull, skiferolje og sandolje. Oljen fra Norge blir løftet frem som en ren energikilde sammenlignet med disse andre fossile alternativene, og vil når den fortrenger disse energikildene bidra positivt i det globale utslippsbildet.

Fint med et klima-rent speilbilde

Å se seg selv i speilet kan være en nyttig øvelse, og i Norge har vi ransaket vårt eget speilbilde og gjør noe med egne utslipp. Utslippene i Norge har gått ned de siste 5 årene. Men står man for lenge foran speilet, risikerer man å bli noe selvsentrert og miste det store bildet. Norges andel av verdens CO2-utslipp utgjør ca. 0,12 prosent av verdens utslipp, som utgjør ca. 49 millioner tonn. Til sammenligning er Kinas andel ca. 30 prosent av det totale utslippet, dette utgjør bortimot 11 milliarder tonn. Hver innbygger i Norge representerer et utslipp på ca. 7,9 tonn pr. år, mens hver innbygger i USA slipper ut ca. 16,1 tonn pr. år.

Vi skal alle bidra, men det rasjonelle er å tenke at man angriper utslippene der de er størst. Dagens CO2 utslipp er et globalt problem og må løses i et globalt perspektiv. Norge må tenke globalt og bidra til reduksjon av utslipp der det virkelig kan monne, gjerne også med Norsk utviklet teknolgi som samtidig også bidrar til arbeidsplasser og økonomi i Norge. Vi løser ikke verdens CO2-utslipp med de tiltakene som settes inn i Norge, men vi viser at vi tar dette problemet på alvor. Det hjelper ikke oss i Norge å ha en god klima-samvittighet om verden kollapser av klimaendringene skapt av USA,Kina og India

Trøndelag har et stort potensial i det grønne skiftet

Trøndelag har et stort potensial på å bli ledende i det grønne skiftet, det er mange spennende bedrifter og prosjekter i regionen. Høyre er sikker på at dette potensialet ikke utløses uten at man faktisk står på skuldrene av dagens industri. Man må benytte den gode kompetansen for å komme seg inn i det grønne skiftet, og ikke minst så må man ha det finansielle fundamentet som disse bedriftene innehar for å kunne forsvare også de store investeringene som følger med videreutvikling av metoder og teknologi for å gjennomføre omlegging av produksjonen til grønne eller blå produkter. Høyre vil bidra til dette med forutsigbare og gode skattesystemer som belønner satsning på det grønne skiftet.

Kommentarer til denne saken