Gå til sidens hovedinnhold

Det her er helt vanlig og veldig urettferdig!

Artikkelen er over 1 år gammel

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Naboen min er alenemor og har en sønn som vil flytte hjemmefra, men som ikke greier å skaffe pengene banken krever som egenandel for å få lån. Han må derfor leie seg en leilighet.

Jeg har penger på bok, og kjøper leilighet til min sønn - han betaler selvsagt leie til meg, men han eier selv og får selv gevinsten av et sterkt boligmarked. Det her er helt vanlig og veldig urettferdig! I Norge i dag er eiendom en av de smarteste investeringene du kan gjøre.

Men denne muligheten er avhengig av at du har ressurssterke foreldre, som hjelper deg inn i boligmarkedet. Dette strider mot alt vi i Arbeiderpartiet tror på, og det er viktig at vi gjør en innsats her.

Husbankens virkemidler må styrkes og rettes mot å få førstegangsetablerere inn på boligmarkedet. Dette kan godt løses gjennom nye Ungbo-prosjekter. Det må også rettes konkrete virkemidler mot at folk kan gå fra å leie bolig til å eie bolig.

Trøndelag Arbeiderparti mener at det følger av dette at den til enhver tid sittende norske regjering må jobbe for å garantere alle innbyggerne rett til bolig. Denne rettigheten eksisterer ikke i dag. I vakuumet etterlatt av en for passiv stat har boliginvestorer sett sitt snitt og har i for stor grad har fått styre boligpolitikken og boligmarkedet.

En boligpolitikk basert på utbyggernes behov for profitt og ikke menneskers rett til trygghet og sikkerhet vil fortsette å forsterke det allerede økende klasseskillet mellom de som eier og de som leier bolig i dag. Dette kan ikke Arbeiderpartiet akseptere.

Det er på tide at politikere igjen tar en aktiv rolle i boligpolitikken gjennom boligbygging og som regulerende myndighet. Vi er nødt til å gjøre det lettere for unge og lavinntektsfamilier å få tilgang til lån og moderate boligpriser. Private boliginvestorer kan ikke lenger få fritt spillerom i byutvikling og boligutbygging.


Kommentarer til denne saken